Instytut

Rada IFK

Skład rady Instytutu Filologii Klasycznej w kadencji 2020-2024

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy

dr hab. Bartłomiej Czarski

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

dr hab. Jan Kozłowski, prof. UW

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich

mgr Monika Mikuła

dr Katarzyna Pietruczuk

dr Magdalena Popiołek

dr Magdalena Zawadzka

 

Przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Agnieszka Jakubik

 

Przedstawiciel doktorantów

Kacper Andrychowski

 

Przedstawiciele studentów

Sebastian Baranowski

Martyna Gil

Jan Kacała

 

Eksperci

prof. dr hab. Juliusz Domański

prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz