Instytut

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Informacje kontaktowe

Status

 • dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej
 • profesor w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych

Prowadzone zajęcia

Książki

Jarosław Jakielaszek A Minimalist View on the Syntax–Semantics Relationship: Turning the Mind into a Snowflake, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017
Jarosław JakielaszekTyping Labels: Structures, Expressions, and Minimalist Syntax, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014
Jarosław JakielaszekRemnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012
Jarosław JakielaszekCognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011
Jarosław JakielaszekBlind Merge: Strengthening the No Tampering Condition, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011
Mirosław KorolkoThesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, Jarosław Jakielaszek (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 2004
Jarosław JakielaszekStudia nad składnią i semantyką języków klasycznych, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004
Paweł StępieńZ literatury religijnej polskiego średniowiecza, Jarosław Jakielaszek (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2003
Jarosław JakielaszekRaising under Control: the Case of Latin, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa  2003

Artykuły i inne publikacje

 • Jarosław JakielaszekForm Copy and Markovian Gaps in Latin Syntax: The Control Case , Linguistica Copernicana 20 (2023), s. 69–113 (https://doi.org/10.12775/LinCop.2023.007)
 • Jarosław JakielaszekCase transmission in Classical Latin control structures: Between syntax and morphology , Lingua Posnaniensis 64(2) (2022), s. 7–33 (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/linpo/article/view/36954)
 • Jarosław JakielaszekSemantics and Generative Grammar, [W:] The Cambridge Handbook of the Philosophy of Language, Piotr Stalmaszczyk (red.), Cambridge University PressCambridge 2022, s. 387–400 (https://doi.org/10.1017/9781108698283.022)
 • Jarosław JakielaszekLatin Dominant Participles: Dynamics of Derivation and Interpretation, Studia Linguistica 75 (1) (2021), s. 128–149 (http://dx.doi.org/10.1111/stul.12152)
 • Jarosław JakielaszekThe Subjunctive–Indicative Opposition in Latin: A Contrastive Feature Hierarchy Approach, Linguistica Copernicana 17 (2020), s. 63–79 (http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.005)
 • Jarosław JakielaszekPredicative Predicament: Predication and the Syntax–Semantics Relationship in the Minimalist Program, [W:] Understanding Predication , Piotr Stalmaszczyk (red.), Peter Lang Frankfurt am Main 2017, s. 47–72
 • Jarosław JakielaszekMinimalist Roots of Reference, [W:] Philosophical and Linguistic Analyses of Reference , Piotr Stalmaszczyk (red.), Peter LangFrankfurt am Main 2016, s. 203–226
 • Jarosław JakielaszekJak rozpoznać zdanie, kiedy się je utworzy? Pojęcie zdania w gramatyce generatywnej i w semantyce formalnej, [W:] Od zdań do aktów mowy — rozważania lingwistyczne i filozoficzne, Piotr Stalmaszczyk (red.), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UniŁódź 2015, s. 91–107
 • Jarosław JakielaszekJan Andrzej Morsztyn and Votum z Seneki; or, A scorpion and his stings, Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza 5(8) (2015), s. 149–165
 • Jarosław JakielaszekSemantyka formalna i Program Minimalistyczny: od logicznej analizy języka do biolingwistycznego naturalizmu, [W:] Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, P. Stalmaszczyk (red.), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UniŁódź  2013, s. 271–286
 • Jarosław JakielaszekAristot. Metaph. VII 1029 B 1-14, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiatą piatą rocznicę Jego urodzin, J. Kwapisz (red.), W. Olszaniec (red.), Uniwersytet Warszawski i Wydawnictwo Naukowe Sub LWarszawa 2012, s. 221–236
 • Jarosław JakielaszekMiędzy duchem Carnapa i wyzwaniem Fregego: relacja między semantyką formalną i składnią programu minimalistycznego, [W:] Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne, P. Stalmaszczyk (red.), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UniŁódź 2012, s. 117–134
 • Jarosław JakielaszekKochanowski, Lament 16.29-32: Cicero and his ultimate failure, Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza 42 (2012), s. 15–35
 • Jarosław JakielaszekCyceron i nawiasy: Filipika 1,32, [W:] Różne formy, różne treści, D. Kopcińska  (red.), M. Bańko  (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UWWarszawa 2011, s. 99–106
 • Jarosław JakielaszekCycerona De domo 47. Retoryczne problemy wykładni prawa, [W:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, I. Burkacka (red.), R. Pawelec (red.), D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UWWarszawa 2010, s. 245–258
 • Jarosław JakielaszekPrawda i metoda: minimalistyczne spojrzenie na rolę semantyki formalnej w opisie języka, [W:] Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, P. Stalmaszczyk (red.), Kraków 2008, s. 187–205
 • Jarosław JakielaszekStrategie tekstowe apologetyki chrześcijańskiej (Tertulian, Apologetyk 16), Vox patrum 50-51 (2007), s. 307–313
 • Jarosław JakielaszekEdward L. Keenan and Edward P. Stabler Bare grammar : lectures on linguistic invariants. Stanford : CSLI Publications, 2003, Research in Language 5 (2007), s. 257–261
 • Jarosław JakielaszekThe unbearable lightness of being a copula in Latin: On a textual problem in Cicero’s oration In defence of Publius Sestius, Research in Language 5  (2007), s. 81–107
 • Jarosław JakielaszekTertullian, De anima 4.1 and the sequence of tenses, Augustinianum 45 (2005), s. 47–60
 • Jarosław JakielaszekKoryppus, Iohannis 1.273 nescit quo flectere puppem: hipoteza kontaminacyjna , Vox patrum 48 (2005), s. 233–242
 • Jarosław JakielaszekTertullian, De anima 38.2: on some properties of infinitival clauses in Late Latin, Angelicum 81 (2004), s. 29–34
 • Jarosław JakielaszekPeryfraza progresywna i strategie tekstowe. Na podstawie: Moriundum esse pro Dei Filio Lucyfera z Cagliari, Vox patrum 46-47 (2004), s. 461–468
 • Jarosław JakielaszekPetronius, Satyricon 43.4, [W:] Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, ks. Franciszek Drączkowski (red.), ks. Jerzy Pałucki (red.), ks. Mariusz Szram (red.), PolihymniaLublin 1998, s. 185–194
 • Jarosław JakielaszekArnobius, Adversus nationes 4.30, [W:] Mistrz i Przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza, Wydawnictwa KULLublin 1997, s. 239–242
 • Jarosław JakielaszekArnobius, Adversus nationes 4.9, [W:] Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, ks. Franciszek Drączkowski (red.), ks. Jerzy Pałucki (red.), ks. Mariusz Szram (red.), PolihymniaLublin 1997, s. 177–181
 • Jarosław JakielaszekArnobius, Adversus nationes 2.59, [W:] Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, ks. Franciszek Drączkowski (red.), ks. Jerzy Pałucki (red.), ks. Mariusz Szram (red.), PolihymniaLublin  1997, s. 173–176