Studia

Koła naukowe

Przy Instytucie Filologii Klasycznej działają dwa koła naukowe:

1. Koło Naukowe Młodych Klasyków

2. Koło Myśli Antycznej.

1. Koło Naukowe Młodych Klasyków

E-mail: knmk@uw.edu.pl

Strona www: https://knmkifk.wixsite.com/latin
Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukowemlodychklasykow/

Opiekun: dr Maciej Staniszewski

 

Skład Zarządu (kadencja od 18 września 2022 r.):

 • prezes – Łukasz Mikołaj Suski

 • zastępca prezesa – Aleksandra Świdurska

 • sekretarz - Justyna Chojecka

 • skarbnik – Olga Karpowicz

Czym się zajmujemy?

Zrzeszamy wielbicieli wszystkiego, co ma związek ze starożytnością; rozwijamy nowoczesną dydaktykę języków klasycznych nauczając i ucząc się; organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe; wspólnie rozwijamy nasze zdolności przyszłych filologów; odwiedzamy gabinety i wystawy poświęcone starym drukom; tworzymy w językach klasycznych; zawieramy i utrzymujemy znajomości z innymi kołami w całej Polsce. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wiecznie żywa i brzmiąca łacina! Chcesz do nas dołączyć? Napisz na mail podany wyżej!

Koło Naukowe Młodych Klasyków ma historię sięgającą 1916 roku i dumnie dzierży drugie miejsce w wykazie SKNiA UW. Z uwagi na trwającą pandemię Koło przeniosło działalność do sieci, otwierając w ten sposób swoją ofertę dla chętnych z całej Polski.

Aktualne wydarzenia:

 • Zajęcia z greki metodą aktywną – gr. podstawowa – każdy pon., 19:00

 • Zajęcia z greki metodą aktywną – gr. ponadpodstawowa – każdy pon., 19:00

 • Zajęcia z łaciny metodą aktywną – gr. podstawowa – każdy czw., 17:00

 • Klub Książkowy – nieregularnie

 • Praktyczne Warsztaty z Krytyki Tekstu – dla studentów fil. klas. – druga śr. miesiąca, 19:00 (kolejne warsztaty dopiero 13.10.2021!)

 • KNMK UW ogłasza otwarcie nowego cyklu spotkań, tym razem poświęconych ćwiczeniu słuchania i mówienia po łacinie – Conventus Latini! Spotkania kierujemy do osób ze średnio zaawansowaną znajomością łaciny, które chciałyby przełamać barierę językową w przyjaznym gronie i doskonalić swoją znajomość łaciny. Każdy Conventus Latinus rozpoczynał się będzie od krótkiej prelekcji jednego z uczestników na wybrany przez siebie temat, po której nastąpi dyskusja. Pragniemy stworzyć przestrzeń do swobodnego, wzajemnego doskonalenia istotnych w procesie uczenia się każdego języka obcego umiejętności, tj. słuchania i mówienia.
  Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.10 o 15:00, rozpocznie je Sebastian Baranowski prelekcją pt. „De instrumentis ad Latinitatem colendam utilibus”. Conventus Latini odbywać się będą w trybie hybrydowym: w s. 116 Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Krakowskie Przedmieście 1) i za pośrednictwem platformy Google Meet. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/PFBp7knsgPFVT4TH9

Planowane wydarzenia:

 • Konferencja „Dydaktyka wczoraj i dziś – nauczanie języków klasycznych oraz kultury antycznej” – jesień 2021

 • Collocutiones Latinae – gr. średniozaawansowana – cyklicznie – poszukiwani chętni!

 • Studia pronuntiationis Graecae – cyklicznie – poszukiwani chętni!

 • Warsztaty Kaligraficzne – poszukiwani chętni!

 • KNMK UW ogłasza otwarcie nowego cyklu spotkań, tym razem poświęconych ćwiczeniu słuchania i mówienia po łacinie – Conventus Latini! Spotkania kierujemy do osób ze średnio zaawansowaną znajomością łaciny, które chciałyby przełamać barierę językową w przyjaznym gronie i doskonalić swoją znajomość łaciny. Każdy Conventus Latinus rozpoczynał się będzie od krótkiej prelekcji jednego z uczestników na wybrany przez siebie temat, po której nastąpi dyskusja. Pragniemy stworzyć przestrzeń do swobodnego, wzajemnego doskonalenia istotnych w procesie uczenia się każdego języka obcego umiejętności, tj. słuchania i mówienia.
  Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.10 o 15:00, rozpocznie je Sebastian Baranowski prelekcją pt. „De instrumentis ad Latinitatem colendam utilibus”. Conventus Latini odbywać się będą w trybie hybrydowym: w s. 116 Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Krakowskie Przedmieście 1) i za pośrednictwem platformy Google Meet. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym: https://forms.gle/PFBp7knsgPFVT4TH9

 

Uwaga: O każdym z wydarzeń więcej przeczytać można na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywności”.

Wirtualne archiwum KNMK UW: https://www.dropbox.com/sh/0fs9pcla1z1fngl/AACOdxbaYaKFugxIpzttoBW5a?lst

 

 

2. Koło Myśli Antycznej

Celem Koła Myśli Antycznej jest umożliwienie zainteresowanym wspólnego zagłębienia się w kulturę świata starożytnego, w szczególności tradycji greckiej filozofii, jak również i rozważań dotyczących religii, literatury i społeczeństwa. W zamiarach Koła leży zarówno rozpatrywanie opracowanych już w nauce ujęć tych zagadnień, jak i śledzenie nowych na nie spojrzeń wyłaniających się w humanistycznym dyskursie.

Chociaż świat grecki stanowi główny obszar zainteresowań Koła, należy do nich także badanie innych tradycji filozoficznych czy literackich szeroko pojętej starożytności - w celach porównawczych i nie tylko.

Koło w ramach swojej przyszłej działalności przewiduje organizowanie wykładów bądź konferencji oraz (przede wszystkim) spotkań, które poświęcone będą wspólnej lekturze tekstów autorów antycznych bądź współczesnych humanistów zajmujących się antykiem.

W roku akademickim 2023/2024 aktywność koła dotyczyć będzie przede wszystkim zagadnień związanych z platonizmem, jego recepcją w późniejszej myśli europejskiej oraz nowymi (bądź przynajmniej mniej dotąd znanymi) odczytaniami i interpretacjami filozofii Platona.

Zarząd (rok akademicki 2022/2023):

Maciej Łukasik - przewodniczący

Kamil Słaby - zastępca przewodniczącego

Katarzyna Ekes - skarbniczka

Igor Fedorowicz - sekretarz

Laura Kubacz

Opiekun koła:

dr Maciej Staniszewski

Kontakt:

e-mail - kolomysliantycznej@uw.edu.pl

fb - https://www.facebook.com/kolomysliantycznej/