Instytut

dr Konrad Kokoszkiewicz

Informacje kontaktowe

Status

 • Adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych

Zainteresowania naukowe

 • Literatura rzymska
 • Poezja rzymska
 • Krytyka tekstu

Prowadzone zajęcia

Książki

Steffen Huber, Konrad Kokoszkiewicz, Živilė Pabijutaitė, Maria PoszepczyńskaSigismundus Lauxmin: De iure et iustitia, Sub Lupa, Warszawa 2023 (+ dwoje autorów: Krzysztof Biekieszczuk, Anna Treter)
Ps._Thomas a KempisO naśladowaniu Chrystusa, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Promic, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-7502-723-5)
Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna oraz Donacja Konstantyna, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Biblioteka Renesansowa, Warszawa 2015 (wstęp prof. H. Manikowska, ISBN 978-83-235-1676-7)
prof. Adam Ziółkowski, Konrad Kokoszkiewicz, i inni (20 autorów)Siedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro, De lingua Latina 5.41-56. Tekst, przekład, komentarze, Sub Lupa, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-933962-9-0)

Artykuły i inne publikacje

 • Konrad KokoszkiewiczDe illa quae dicitur C. Cornelii Galli papyro in Castro Prima inventa (P. Qaṣr Ibrîm 78-3-11, col. I, vv. 2–5), Palamedes 13 (2019), s. 237–243 (https://lockwoodonlinejournals.com/index.php/pala/article/view/2112)
 • Konrad KokoszkiewiczFECERUNT CARMINA MUSAE? (P. Qasr Ibrîm 78-3-11, col. I, v. 6.7), EOS CVI/2 (2019), s. 287–288 (http://ptf.edu.pl/eos-cvi-2019-fasc-2/)
 • Konrad KokoszkiewiczHymni Homerici: fragmenta Hymni in Bacchum 13-16, EOS CV/1 (2018), s. 120–121 (http://ptf.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/1_2018_eos_fasc.I_119_2018_eos_fasc.I_EOS-2018-1d_Kokoszkiewicz.pdf)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Catullus 68b,157-158, PAIDEIA. Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria LXXIII (2018), s. 139–146 (https://www.torrossa.com/en/resources/an/4315402)
 • Maciej Augustyn, Konrad KokoszkiewiczPierwotny przywilej Barbary z Felsztyna na cerkiew i popostwo w Czarnej Górnej z 1562 r., BIESZCZAD 22 (2017-2018), s. 13-21– (http://www.tonzbieszczadzki.pl/bieszczad_22.htm)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Ovid, Heroides 13.63-4, Classical Quarterly 65/2 (2015), s. 889–890 (https://doi.org/10.1017/S0009838815000075)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Catullus 64.128, PAIDEIA. Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria LXIX (2014), s. 583–586 (https://www.torrossa.com/en/resources/an/3006549)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro, De lingua Latina V 49: iam diu enim late avaritia unae est, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w 85 rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 45–54 (Versio Latina: http://ibi.uw.edu.pl/~draco/20l.pdf)
 • Konrad KokoszkiewiczTextual notes on Lorenzo Valla's De falso credita et ementita Constantini donatione, Humanistica Lovaniensia LX (2011), s. 281–296 (https://www.jstor.org/stable/23974170)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.5: DEVOLSIT?, Classical Quarterly 61/2 (2011), s. 756–758 (https://www.jstor.org/stable/41301570)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.40 atque obiter Ennius, Eranos CVI (2010-2011), s. 88–89
 • Konrad Kokoszkiewicz, Katarzyna Jasińska-ZdunA poetical play? Critical notes to a letter of Iohannes Dantiscus, Humanistica Lovaniensia LIX (2010), s. 359–364 (https://www.jstor.org/stable/23974146)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro De lingua Latina 5.52: horum deorum arae, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49/2 (2009), s. 189–190 (https://doi.org/10.1556/aant.49.2009.2.8)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 29.20: hunc gallie timet et britannie, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49/2 (2009), s. 185–188 (https://doi.org/10.1556/aant.49.2009.2.7)
 • Konrad KokoszkiewiczM. Terentius Varro, De lingua Latina 5.43: quod ea quatum dicitur Velabrum, Philologus 153/2 (2009), s. 250–254 (https://doi.org/10.1524/phil.2009.0019)
 • Konrad KokoszkiewiczPlinius Naturalis Historia 18.235 et 32.36: de matutina et uespera deque uocabulario quodam, Rheinisches Museum für Philologie 152/2 (2009), s. 221–221 (https://www.jstor.org/stable/41234793)
 • Konrad KokoszkiewiczFestus 508L: VOISGRAM, Mnemosyne LXII/3 (2009), s. 477–477 (https://www.jstor.org/stable/27736358)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.74: roseis ut hinc labellis sonitus adiit, Mnemosyne LXII/1 (2009), s. 108–110 (https://www.jstor.org/stable/27736301)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro De lingua Latina 5.48: succusam, Eranos CV (2008-2009), s. 35–35
 • Lorenzo Valla Rzekoma, sfałszowana donacja Konstantyna (fragment), przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Odrodzenie i Reformacja w Polsce LII (2008), s. 211–226 (https://rcin.org.pl/dlibra/publication/44347)
 • Konrad KokoszkiewiczKatullus: życie i ciemne sprawki, Mówią Wieki 588/12 (2008), s. 8–12 (https://docplayer.pl/24319801-Katullus-zycie-i-ciemne-sprawki-mowia-wieki-588-12-2008-8-12.html)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 10.27, 14.14, 40.1: critica minora, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 47/4 (2007), s. 433–435 (https://doi.org/10.1556/aant.47.2007.4.10)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 14b, 16, 41, 43, 55, 58b: adnotationes criticae, Mnemosyne LX/4 (2007), s. 608–627 (https://www.jstor.org/stable/27736173)
 • A. E. HousmanProzodia, szaleństwo, metoda II: zbitka GN i jej właściwości metryczne, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 61/3 (2006), s. 251–262 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188650)
 • A. E. HousmanProzodia, szaleństwo, metoda, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 61/1 (2006), s. 99–112 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=57428)
 • A. E. HousmanUżycie myślenia w krytyce tekstu, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 60/3 (2005), s. 325–337 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=128249)
 • Konrad KokoszkiewiczA. Gellius Noctes Atticae 16.2.6: tamquam si te dicas adulterum negent, Mnemosyne LVIII/1 (2005), s. 132–135 (https://www.jstor.org/stable/4433621)
 • Konrad KokoszkiewiczEt futura panda siue de Catulli carmine sexto corrigendo (Catullus 6), Hermes 132/1 (2004), s. 125–128 (https://www.jstor.org/stable/4477589)