Studia

Studia licencjackie

Program studiów

OD ROKU 2020-2021 (skrót) bez zmian do roku akad. 2024/25

OD ROKU_2019-2020

OD ROKU_2018-2019

UCHWAŁA SENATU Z 08.05.2019 r. zawierająca pełny PROGRAM STUDIÓW 
KOREKTA PROGRAMU_28.07.21 (Historia starożytna I rok - kryteria oceniania: EP)
M.2019.128.U.414 zal034.fklas.1st (1)_PROGRAM PO KOREKCIE

Rozporządzenie KJD WP dotyczące zaliczenia zajęć WF w ciągu całego toku studiów

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWPolon/Lists/Dziennik/Attachments/1021/DWPL.2022.145.ZKJD.26.pdf  

Opiekunowie w roku akad. 2022/2023

rok I

dr hab. Bartłomiej Czarski, e-mail: b.czarski@uw.edu.pl

rok II

dr Adam Włodarczyk, e-mail: a.wlodarczyk7@uw.edu.pl

rok III

dr Maciej Staniszewski, e-mail: mstaniszewski@uw.edu.pl

 

Opiekunowie w roku akad. 2023/2024

rok I

dr hab. Bartłomiej Czarski, e-mail: b.czarski@uw.edu.pl

rok II

dr Maciej Staniszewski, e-mail: mstaniszewski@uw.edu.pl

rok III

dr Adam Włodarczyk, e-mail: a.wlodarczyk7@uw.edu.pl

programy z poprzednich lat

Program_studiów_I_stopnia_2017-2018_1 (uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_I_stopnia_2016-17

program_studiów_I_stop._2015-16 (obowiązuje studentów, którzy zaczynają naukę w roku akademickim 2015/16)

I_Program_studiów_2014_I_stopień (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

Program_studiów_2013-14 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2013/14)

Program_studiów_2012-13 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2012/13)

pobierz stary program (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2011/12 lub wcześniej)

Uzupełnienie informacji o programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba pkt. ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 75 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość wynosi 179,5 pkt. ECTS.
  • Liczba pkt. ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 165.
  • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 119.
  • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 159.
  • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
  • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku, wynosi 9.