Instytut

Konsultacje pracowników

Terminy konsultacji w sesji poprawkowej i we wrześniu w roku akad. 2021/2022:

KONSULTACJE_sesja poprawkowa i wrzesień 2022_4