Rekrutacja

Studia I stopnia

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2022/2023

 

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

poziom kształcenia: pierwszego stopnia

profil kształcenia: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

czas trwania: 3 lata

 limit miejsc: 103

limit miejsc na studia w trybie przeniesienia: 5

kontakt: rekrut.ifk@uw.edu.pl, 22 55 20 166

 Zapoznaj się z informacjami o kierunku w linku umieszczonym poniżej!

Filologia_klasyczna_i_studia_śródziemnomorskie_opis_kierunku

Film promocyjny 2020 

Film promocyjny z 2015 roku

Zapytaj o studia naszych studentów na stronach (o każdej porze):

IFK UW Kandydaci 2020

Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW

Koło Naukowe Młodych Klasyków na instagramie

 

Harmonogram rekrutacji:

 

I tura 

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 05.07.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 11.07.2022;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 14.07.2022;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 14-15.07.2022;
 • ogłoszenie wyników: 19.07.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 20.07.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 17.08.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 12.09.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 16.09.2022;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 21.09.2022;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 21.09.2022;
 • ogłoszenie wyników: 26.09.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

Terminy są zgodne z uchwalonym 16 czerwca 2021 r. przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5917/zał%20nr%204.pdf

 

Zasady rekrutacji na studia zob. 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S1-FLKLS/?from=field:P_FLKS

 

REKRUTACJA-WYMAGANE DOKUMENTY

  Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.                                                     

 Więcej informacji o samym procesie rejestracji znajdziesz na stronach:

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.

 W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium.

 

By wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.