Studia

Tok studiów

 

GDZIE ZNAJDĘ WSPARCIE?

RÓWNOŚCIOWA STRONA UW

 

ROK AKADEMICKI 2022-2023

Stypendia 2022

BHP_w_roku_akademickim_2022
BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne 2022-23

IFK i USOS dla początkujących_2022
INFORMATOR_IFK_2022-2023
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2022-2023
KALENDARZ AKADEMICKI 2022-2023
OPŁATA ZA USŁUGI EDUKACYJNE od roku akadem. 2022-2023
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023 
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO (klauzula)
STYPENDIA 2022-2023
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
ŚLUBOWANIE_2022
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl), zob. również Stypendia 2022-2023.
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
 
ZASADY DYPLOMOWANIA 2022-2023
APD - KROK PO KROKU DLA PROMOTORA I RECENZENTA - INSTRUKCJA SKRÓCONA
PRACA LICENCJACKA. EGZAMIN LICENCJACKI._2022-2023
PRACA MAGISTERSKA. EGZAMIN MAGISTERSKI._2022-2023
PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
PRZYGOTOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ POZA SEMINARIUM (wzór podania)
SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD_INSTRUKCJA DLASTUDENTÓW 
STRONA_TYTUŁOWA_PRACA_DYPLOMOWA
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA_od roku akademickiego 2020-2021
WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI (wzór)

 

Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/
Konto do opłat za dyplomy:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)
 

 

ARCHIWUM
 
Informator 2014/15: >> pobierz