Studia

Tok studiów

 

GDZIE ZNAJDĘ WSPARCIE?

 

rok akademicki 2022-2023


BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)
IFK i USOS dla początkujących_2022
INFORMATOR_IFK_2022-2023
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2022-2023
KALENDARZ AKADEMICKI 2022-2023
OPŁATA ZA USŁUGI EDUKACYJNE od roku akadem. 2022-2023
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023 
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
SZKOLENIE BHP
ŚLUBOWANIE
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl)
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
 

rok akademicki 2021-2022 

Zajęcia w roku akademickim 2021-2022 będą się odbywać w trybie stacjonarnym. Należy zapoznać się z umieszczonymi poniżej zarządzeniami rektora UW oraz dziekana Wydziału Polonistyki.
M.2021.222.Zarz.111
M.2021.223.Zarz.112
DWPL.2021.181.ZKJD.8
BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)
IFK i USOS dla początkujących: https://drive.google.com/file/d/19nxIO3VOLFBBweGnkW42ZI1KZcGgR7w1/view?usp=sharing
INFORMATOR IFK 2021-2022
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2021-2022
KALENDARZ AKADEMICKI 2021/2022 
KAMPUS - ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE - INSTRUKCJA 
LEKTORATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA
MEET GOOGLE-PODSTAWY
ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - WPL harmonogram sesji 2021L 
ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - uchwała DRD.2020.568.URD.27.pdf
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
SZKOLENIE BHP

szkolenie BHP_pismo_terminy_studenci_2021-2022

szkolenie BHP_zasady realizacji na UW_studenc_2021-2022i

ŚLUBOWANIE
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl)
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2021-2022
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY ROZLICZENIA ETAPU STUDIÓW_2021-2022
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
 

ZASADY DYPLOMOWANIA 2021-2022

APD - KROK PO KROKU DLA PROMOTORA I RECENZENTA - INSTRUKCJA SKRÓCONA
PRACA LICENCJACKA. EGZAMIN LICENCJACKI._2021-2022
PRACA MAGISTERSKA. EGZAMIN MAGISTERSKI._2021-2022
PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
PRZYGOTOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ POZA SEMINARIUM (wzór podania)
SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD_INSTRUKCJA DLASTUDENTÓW 
STRONA_TYTUŁOWA_PRACA_DYPLOMOWA
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA_2020-2021
WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI (wzór)
Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/
Konto do opłat za dyplomy:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)
 

 

ARCHIWUM
Od 29.11 do 12.12 zajęcia w trybie zdalnym!
Oraz instrukcje:
Rok akademicki 2020-2021
zasady dyplomowania 2019-2020
Informator 2014/15: >> pobierz