Instytut

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Informacje kontaktowe

Status

 • Dyrektor IFK w kadencji 2012-2016 i 2016-2020
 • Przewodniczący Rady Instytutu Filologii Klasycznej w kadencji 2020-2024
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "HUMANISTICA LOVANIENSIA. Journal of Neo-Latin Studies" (KU Leuven)
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies" (Fabrizio Serra editore, Pisa)
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "ARCHIVUM MENTIS. Studi di filologia e letteratura umanistica" (Leo S. Olschki, Firenze)
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "ARTES RENASCENTES" (Fabrizio Serra editore, Pisa)
 • Członek Rady Instytutu Literatury Polskiej UW w kadencji 2020-2024
 • Redaktor naukowy serii "Biblioteka Renesansowa" (nagroda "Literatury na Świecie" w kategorii Inicjatywa Wydawnicza, 2020)
 • Redaktor naukowy serii "Minuscula Humaniora"
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW (2019-2020 i 2020-2024)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Kultury Polskiej UW (2016-2020)

Biogram

 

Data uzyskania stopnia magistra – 1997 („Dante Alighieri, De vulgari eloquentia”); doktora – 2000 („Łaciński przekład Listów Platońskich Leonarda Bruniego”); doktora habilitowanego – 2010 („Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu”); tytułu profesora – 2015.

Ważniejsze stypendia: Fowler Hamilton Visiting Fellow, Christ Church, Oxford (2010); Lila Acheson Grant, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Villa I Tatti (2009); Visiting Scholar, American Academy in Rome (2007); Andrew W. Mellon Fellow, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid (2006); Mellon Fellow, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Villa I Tatti (2003); Maison des Sciences de l’Homme (2003); Mellon Fellow, American Academy in Rome (2001).

 

Prowadzone zajęcia

Książki

Juliusz DomańskiDezyderiusza Erazma z Rotterdamu "List o filozofii ewangelicznej", Włodzimierz Olszaniec (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2022 (Minuscula Humaniora tom. 4)
Inga GrześczakŁuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek), Włodzimierz Olszaniec (red.), Dorota Sutkowska (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (Minuscula Humaniora tom. 3)
Andrea Alciato, Emblematy, Włodzimierz Olszaniec (red.), przeł.: Bartłomiej Czarski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (przedmowa: Roman Krzywy)
Heredes et Scrutatores, Altera Pars, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Fabrizio Serra editore, Pisa 2021 (HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies XIV (N.S. VIII) 2019)
Włodzimierz OlszaniecLeon Battista Alberti. Sto bajek (Apologi centum), Wydawnictwa UW, Warszawa 2020 (Biblioteka Renesansowa, t. 7 Recenzje: https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,25102020,50179701 https://www.polskieradio.pl/8/8740/Artykul/2588615,ks-Jan-Sochon-poezja-Agi-Miszol-jest-autentyczna)
Heredes et scrutatores, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Fabrizio Serra editore, Pisa 2020 (Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, vol. XIII, n.s. VII, 2, 2018)
Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, Włodzimierz Olszaniec (red.), Mikołaj Olszewski (red.), przeł.: Inga Grześczak, Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)
Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, Moich siedem psalmów. Modlitwy, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (Minuscula Humaniora, tom 2 [recenzje: http://andrzejmencwel.pl/category/roznosci/ https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,07042019,41789790])
Juliusz DomańskiPiccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, Włodzimierz Olszaniec (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018 (Minuscula Humaniora, tom 1)
Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Chrysis, Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Ewa Skwara, Wydawnictwa UW, Warszawa 2017
Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW - Sub Lupa, Warszawa 2015 (Recenzje: Renaissance Quarterly 70,1 (2017), 373-375; Letteratura Italiana Antica 18 (2017), 467-469; Esperienze letterarie 41, 3 (2016), 137-139; Albertiana XXI, 2 (2018), 304-311.)
Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Konrad M. Kokoszkiewicz, przedmowa:Halina Manikowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015 (Biblioteka Renesansowa, tom IV)
Francesco Furlan, Martin McLaughlin, Włodzimierz Olszaniec, Piotr SalwaTraductions - Traduzioni - Translations - Volgarizzamenti (Altera Pars), Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2014 (Numer specjalny czasopisma HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies)
Włodzimierz OlszaniecTechnika kompilacyjna Orzechowskiego w traktacie „Baptismus Ruthenorum", IFK, Warszawa 2013
Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012
Traductions et volgarizzamenti • Traduzione e volgarizzamento • Translations and volgarizzamenti, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Martin McLaughlin (red.), Piotr Salwa (red.), Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2011 (Numer specjalny czasopisma Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies zawierający materiały z konferencji "Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento")
Włodzimierz OlszaniecAnonim z Erfurtu, Traktat o doskonałej miłości, Sub lupa, Warszawa  2011
Włodzimierz Olszaniec, Luigi LazzeriniGirolamo Savonarola, Medytacje więzienne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010 (Biblioteka Europejska)
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Semper, Warszawa 2009 (Numer specjalny czasopisma zawierający materiały z konferencji "Przekłady na łacinę i języki wernakularne w dobie Renesansu")
Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, "Pisma podróżnicze", dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 (Biblioteka Renesansowa, t. II. Recenzje: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2009, s. 48; Juliusz Domański, Meander 62, 2007, s. 354-364.)
Włodzimierz OlszaniecOd Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszaw, Warszawa  2008 (Recenzje: Juliusz Domański, Przekładaniec 21, 2010, s. 214-220; Justyna Walczak, Poradnik Językowy 6, 2010, s. 91-103; Ida Radziejowska, Nowe Książki 6, 2009, s. 48-49)
Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (Biblioteka Renesansowa, t. I. Recenzja: T. Fijałkowski, Tygodnik Powszechny 38, 2008, s. 30; M. Antczak, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, s. 339-350)
Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Juliusz Domański, Władysław Seńko, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006 (Ad fontes, t. 1)
Włodzimierz Olszaniec, Albert GorzkowskiFrancesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, Piotr Salwa (red.), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004
Włodzimierz OlszaniecDante, O języku pospolitym, Antyk, Kęty 2002 (Biblioteka Europejska, t. 12. Recenzja: Zbigniew Mikołejko, Nowe Książki 11, 2004, s. 49-50)

Artykuły i inne publikacje

 • Włodzimierz OlszaniecA Suggestion in Gallus fr. 2.5 (Courtney): fixa legam spolieis deivitiora tueis, MNEMOSYNE 77 (2024), s. 341–343
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 524: An Observation, EUPHROSYNE 51 (2023), s. 421–422
 • Włodzimierz OlszaniecTwo Suggestions in the Ciris, PHOENIX 77 (2023), s. 157–161
 • Włodzimierz OlszaniecUna nota ad “Airone” (“Ciris”) 15: quattuor antiquis heredibus est data consors, HERMES 151 (2023), s. 127–128
 • Włodzimierz OlszaniecA Non-Trivial Worry and Its Consequences: Ciris 227, MNEMOSYNE 76 (2023), s. 350–352
 • Włodzimierz OlszaniecA Corruption in Ciris 530?, ARCTOS 56 (2022), s. 65–67
 • Włodzimierz OlszaniecA Note on Ciris 47, ERANOS 113 (2022), s. 131–133
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 137: What has Cupid Done to the Gods? , RHEINISCHES MUSEUM FUR PHILOLOGIE 165 (2022), s. 427–429
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 208: excubias † iactabat† , LATOMUS 81 (2022), s. 656–657
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 58, ACTA ANTIQUA 61 (2022), s. 143–145
 • Włodzimierz OlszaniecOn the Text of Ciris 408, WIENER STUDIEN 135 (2022), s. 81–86
 • Włodzimierz OlszaniecUna nota testuale a Ciris 90, PHILOLOGUS 166 (2022), s. 156–158
 • Włodzimierz OlszaniecA Note on Catullus 2b, MNEMOSYNE 75 (2022), s. 866–869
 • Włodzimierz OlszaniecSegnalazioni (area polacca), ARTES RENASCENTES (2021), s. –
 • Włodzimierz OlszaniecA Note on Ciris 118, CLASSICAL QUARTERLY 71/2 (2021), s. 898–899
 • Włodzimierz OlszaniecUn emendamento a Ciris 484, MUSEUM HELVETICUM 78/2 (2021), s. 231–233
 • Włodzimierz OlszaniecBuilding the Canon through the Classics. Imitation and Variation in Renaissance Italy (1350-1580), ed. E. Moira, Brill, Leiden-Boston 2019, ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE 65 (2021), s. 297–301 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecIoannes de Certaldo pinxit? La scritta in greco del Boccaccio nel ms. Zelada 104 6 (Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo), ALBERTIANA XXXIV (N.s. VI)  (2021), s. 81–87
 • Włodzimierz OlszaniecO profesorze Juliuszu Domańskim jako nauczycielu, Teologia Polityczna co Tydzień 257 (2021), s. –
 • Włodzimierz OlszaniecLeonis Baptistæ de Albertis Apologi centum: Appunti critici ed ecdotici, ALBERTIANA XXIII (n.s. V) (2020), s. 91–97
 • Włodzimierz OlszaniecSegnalazioni (area polacca) 2018-2019, ARTES RENASCENTES I (2020), s. –
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 121, MNEMOSYNE 73.1 (2020), s. 138–139
 • Włodzimierz Olszaniec, Francesco FurlanPremessa, HVMANISTICA. An international journal of early Renaissance studies XIII (n.s. VII) (2018), s. 11–15
 • Włodzimierz OlszaniecSu taluni prestiti da fonti classiche nei Psalmi mei septem del Petrarca, HVMANISTICA. An international journal of early Renaissance studies XIII (n.s. VII) (2018), s. 19–26
 • Włodzimierz Olszaniec, Barbara Milewska-WaźbińskaHeredes et scrutatores. Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego, Nauka 3 (2017), s. 119–125
 • Włodzimierz OlszaniecBernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and His Ficinian Anthology: Some Observations, VOX PATRUM 36 (2016), s. 491–495
 • Włodzimierz OlszaniecR.Rusnak, Seneca noster, I: Le antiche traduzioni polacche di Seneca il Giovane, ALBERTIANA XIX (2016), s. 180– (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecWładysław Witwicki - tłumacz Platona, [W:] Portrety Uczonych – profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, dz. III, Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2016, s. 373–380
 • Włodzimierz OlszaniecTadeusz Zieliński, [W:] Portrety Uczonych – profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, dz. III, Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2016, s. 407–415
 • Włodzimierz OlszaniecErrori d'autografo? Ancora sulla Lettera di Aristea, ALBERTIANA XIX (2016), s. 141–146
 • Włodzimierz OlszaniecA Latin Inscription on a Florentine Painter’s “St. Jerome and a Female Saint” (Galleria dell’Accademia, Florence), NEULATEINISCHES JAHRBUCH 17 (2015), s. 411–414
 • Włodzimierz OlszaniecJan Długosz lettore del De mulieribus claris, [W:] Boccaccio e la nuova ars narrandi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Warszawa 2015, s. 137–149
 • Włodzimierz OlszaniecA Lucretian Gloss Reconsidered (Lucr. 5.1442), HERMES 142,4 (2014), s. 492–493
 • Włodzimierz OlszaniecMarsilia Ficina "Confirmatio Christianorum per Socratica", Studia Antyczne i Mediewistyczne 11 (2013), s. 221–224
 • Włodzimierz OlszaniecO znaczeniu motywu syren w przedmowie do "Roczników" Jana Długosza, MEANDER 68 (2013), s. 115–118
 • Włodzimierz OlszaniecŁacińska mowa Tadeusza Zielińskiego z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, MEANDER 68 (2013), s. 204–208
 • Włodzimierz OlszaniecMaxime omnium legitime amavit Socrates. Marsilio Ficino e i riferimenti all'omosessualità nei dialoghi di Platone, HUMANISTICA LOVANIENSIA 62 (2013), s. 113–125
 • Włodzimierz OlszaniecAngelo Maria Durini - traduttore di Petrarca o plagiario?, NEULATEINISCHES JAHRBUCH 15 (2013), s. 231–248
 • Włodzimierz OlszaniecPlatonis Gorgias Leonardo Bruno interprete: osservazioni critiche, EOS 99 (2012), s. 169–171
 • Włodzimierz OlszaniecRenesansowe przekłady z greki: uwagi o metodologii badawczej, [W:] Bizancjum a Renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność, Michał Janocha et al. (red.), Warszawa 2012, s. 43–51
 • Włodzimierz OlszaniecMatteo Venier (ed.), Platonis Gorgias Leonardo Aretino interprete, SISMEL. Edizioni del Galluzzo, Firenze 2011, RENAISSANCE QUARTERLY 65,4 (2012), s. 1167–1169 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecThe Latin Inscriptions in Sandro Botticelli’s and Filippino Lippi’s Five Sibyls, NEULATEINISCHES JAHRBUCH 14 (2012), s. 233–240
 • Włodzimierz OlszaniecLucretius 4.791, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 52,3 (2012), s. 135–136
 • Włodzimierz OlszaniecMarsilio Ficino i odniesienia do homoseksualizmu w dialogach Platona, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 201–218
 • Włodzimierz OlszaniecOd późnego ucznia [Wstęp], [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 5–7
 • Włodzimierz Olszaniec, Francesco Furlan, Martin McLaughlin, Piotr SalwaPremessa generale, HVMANISTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY RENAISSANCE STUDIES 6,1 (2011), s. 11–12
 • Włodzimierz OlszaniecBoccaccio, De mulieribus claris XXIII, 4: un'osservazione critica, HUMANISTICA LOVANIENSIA 60 (2011), s. 279–280
 • Włodzimierz OlszaniecIacopo Angeli traduttore della Lettera di Aristea, HVMANISTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY RENAISSANCE STUDIES 6,1 (2011), s. 25–31 (Recenzja: Giancarlo Abbamonte, Roma nel Rinascimento 2014, s. 31–37, zobacz )
 • Włodzimierz OlszaniecPaul Botley, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars, Lexica, and Classroom Texts, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 55 (2011), s. 409–410 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecPrzekłady humanistyczne i tradycje autorów greckich, Studia Antyczne i Mediewistyczne 9 (2011), s. 145–149
 • Włodzimierz OlszaniecCicero, Pro Archia 28: Ad perficiendum adortavi, CLASSICAL QUARTERLY 60 (2010), s. 254–
 • Włodzimierz OlszaniecRadosław Rusnak, Seneca noster, część I: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 54 (2010), s. 246–248 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecThe Latin Inscription in Giovanni Bellini’s Pietà, JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 72 (2009), s. 233–236
 • Włodzimierz OlszaniecCatullus 2.8–10, MNEMOSYNE 62  (2009), s. 104–107
 • Włodzimierz OlszaniecUale, grate passer. Ad Catulli c. 2b adnotatio, RHEINISCHES MUSEUM FüR PHILOLOGIE 152,1 (2009), s. 106–108
 • Włodzimierz OlszaniecNota critica alla prima traduzione latina del Caronte di Luciano, HUMANISTICA LOVANIENSIA 58 (2009), s. 407–
 • Włodzimierz OlszaniecIacopo Angeli da Scarperia, łaciński tłumacz Listu Pseudo-Arysteasza, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53 (2009), s. 45–54
 • Włodzimierz OlszaniecJuliusz Domański, Philosophica, Paraphilosophica, Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53 (2009), s. 345–347 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecMunera Cereris sive de Catulli carminis 68 textu defendendo, PHILOLOGUS 52 (2008), s. 348–349
 • Włodzimierz OlszaniecCopernico ed Ermete Trismegisto: la fonte di una citazione, [W:] La tradizione italiana nella vita intelettuale ed artistica in Europa centrale e orientale, Piotr Salwa (red.), SemperWarszawa 2008, s. 29–31
 • Włodzimierz OlszaniecCzy istniała Akademia Platońska we Florencji?, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52 (2008), s. 199–209
 • Włodzimierz OlszaniecThomas Gilbhard, Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller 1929–1999, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52 (2008), s. 269–271 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecAd Francisci Petrarcae Itinerarium in Sepulchrum Christi observatiuncula critica”, Humanistica Lovaniensia 56, HUMANISTICA LOVANIENSIA 56 (2007), s. 331–333
 • Włodzimierz OlszaniecNowe czasopismo o tematyce renesansowej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51 (2007), s. 291– (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecA Conjecture in Benvenuto Campesani’s Versus de resurrectione Catulli, CLASSICAL QUARTERLY 56,2  (2006), s. 664–665
 • Włodzimierz OlszaniecCatullus 115. 4: tot moda possideat, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 46  (2006), s. 311–312
 • Włodzimierz OlszaniecLa fonte greca del Gorgia latino di Leonardo Bruni, HUMANISTICA LOVANIENSIA 54 (2005), s. 359–364
 • Włodzimierz OlszaniecWhat is formosum in Copa 33?, RHEINISCHES MUSEUM FüR PHILOLOGIE 148 (2005), s. 104–105
 • Włodzimierz OlszaniecCatullo 116,7: evitabimus missa?, ARCTOS 39  (2005), s. 93–96
 • Włodzimierz OlszaniecCicero’s Pro Milone in Two Florentine Manuscripts: Laur. XXIII sin.3 and BN J.IV.4, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 45 (2005), s. 45–50
 • Włodzimierz OlszaniecŻywoty Dantego i Petrarki Leonarda Bruniego Aretino, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 49 (2005), s. 209–224
 • Giovanni Boccaccio: Sławne kobiety (De claris mulieribus), część I, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Meander 60, 3 (2005), s. 31–40
 • Giovanni Boccaccio: Sławne kobiety (De claris mulieribus), część II, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Meander 60, 4 (2005), s. 445–451
 • Włodzimierz OlszaniecLeonardo Bruni, Marsilio Ficino and Their Conjectures in Plato’s Writings, MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME 49 (2004), s. 153–170
 • Włodzimierz OlszaniecA Note on Leonardo’s Bruni’s Latin Translation of Plato’s Letters, JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 66 (2003), s. 265–266
 • Włodzimierz OlszaniecUn emendamento nel Critone latino di Leonardo Bruni, HUMANISTICA LOVANIENSIA 52 (2003), s. 399–400
 • Włodzimierz OlszaniecLa traduzione latina delle Lettere Platoniche di Leonardo Bruni Aretino, EOS 89 (2002), s. 117–129
 • Włodzimierz OlszaniecTwo Latin Translations of a Passage of Plato’s Letters 42, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 42 (2002), s. 141–146
 • Włodzimierz OlszaniecLeonarda Bruniego dziełko O ustroju politycznym Florencji”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 45, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 45 (2001), s. 201–204
 • Włodzimierz OlszaniecDante o naturze i pochodzeniu języka, Przegląd Tomistyczny 8  (2000), s. 338–361
 • Włodzimierz OlszaniecLeonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu (De interpretatione recta) , Odrodzenie i Reformacja w Polsce 44  (2000), s. 155–170
 • Włodzimierz OlszaniecPaolo Viti, Opere letterarie e politiche di Leonardo Bruni Aretino, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 43 (1999), s. 229–230 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecDante o naturze i pochodzeniu języka w De vulgari eloquentia I, 1–7, Młoda Polonistyka 2 (1998), s. 79–89
 • Włodzimierz OlszaniecDa un manoscritto perduto di Adso da Melk, Contributi 16 (1997), s. 115–117
 • Włodzimierz OlszaniecDe Humberti Eco Nomine rosae, Vox Latina 129 (1997), s. 420–421
 • Włodzimierz OlszaniecŹródła pisane do dziejów Nymfajonu, Archeologia 46  (1995), s. 81–88
 • Włodzimierz OlszaniecMenander’s Dyscolus 91, Hermes 123 (1995), s. 252–
 • Włodzimierz OlszaniecCyceron, Leliusz o przyjaźni, Filomata 400 (1990), s. 506–508