Instytut

mgr Dorota Sutkowska

Informacje kontaktowe

Status

  • starszy asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

Prowadzone zajęcia

Książki

Inga GrześczakŁuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek), Włodzimierz Olszaniec (red.), Dorota Sutkowska (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (Minuscula Humaniora tom. 3)
Magdalena Piskała, Dorota SutkowskaAlbert Ines, Acroamata epigrammatica. Epigramaty miłe dla ucha, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich 46)