Działalność

Minuscula Humaniora

Dwujęzyczna seria publikowana przez Instytut Filologii Klasycznej i Wydawnictwa UW, w której ukazują się komentowane przekłady krótkich, swoistych zwłaszcza dla renesansu tekstów literatury humanistycznej. Redaktor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 


 

 

prof. dr hab. Juliusz Domański

Dezyderiusza Erazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej

Minuscula Humaniora, tom IV

Wydawnictwa UW

Warszawa 2022

mgr Inga Grześczak

Łuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek)

Minuscula Humaniora, tom III

Wydawnictwa UW

Warszawa 2021

 

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Francesco Petrarka, Moich siedem psalmów. Modlitwy

Minuscula Humaniora, tom II

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa 2019

 

prof. dr hab. Juliusz Domański

Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku

Minuscula Humaniora, tom I

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa 2018