Działalność

Projekty badawcze

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

program NPRH Uniwersalia 2.2

   

Wydanie, przekład i opracowanie księgi XIII i XIV Antologii palatyńskiej

Jan Kwapisz 2023-2028
     

program NAWA Bekker

   
Chasing the Idea of Completeness: Great Book Collections in the Roman World (wyjazd naukowy na Uniwersytet La Sapienza w Rzymie) Katarzyna Pietruczuk 2022
     

program NPRH Umiędzynarodowienie

   
przygotowanie i wydanie anglojęzycznej wersji monografii "Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią"

 

Katarzyna Pietruczuk

 

 2016-2019
     

program NCN OPUS

 

 

Paradygmat Simiasza: poeci-filolodzy-ekscentrycy
w starożytności i ich kulturowe oddziaływanie

 

Jan
Kwapisz

 

2014–2017

Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina
z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU
i PAN w Krakowie

 

Włodzimierz Olszaniec

 

 2011–2014

 

 

program NCN ETIUDA

Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epiki
archaicznej i klasycznej

 

Karolina
Sekita

 

 

2014

 

Polis wobec apoliadycznych kultów religijnych.
Stosunek do orfików i orfizmu w kulturze
greckiej w VI-IVw.p.n.e.

 

Daniel Zarewicz

 

 

 2013-2014

 

 

 

program NCN PRELUDIUM

 

 

Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia
wolności w demokracji ateńskiej.
Studium na podstawie tekstów mówców
attyckich (V – IV w. p.n.e.)

Jakub
Filonik

2013-2015

Analiza językowa i stylistyczna przekładu
łacińskiego "In calumniatorem Platonis"
kardynała Bessariona 

Maria Jakubowska

2011-2013

Hades. Królestwo umarłych
w wierzeniach starożytnych Greków
epoki archaicznej i klasycznej

 

Karolina Sekita 

 

2011-2014

Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata"
Flavia Bionda

 

Weronika Sygowska-
Pietrzyk

 

2013-2014