Studia

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w UW prowadzone są w szkołach doktorskich, doktorat z zakresu filologii klasycznej można przygotowywać w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, a także w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej. Na stronach szkół doktorskich znajdują się informacje o programie studiów, przepisach i rekrutacji. Wybierając promotora z IFK, doktorant - pozostając w szkole doktorskiej - zyskuje powiązanie z instytutem i prawo pełnego korzystania z jego zasobów.