Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 oraz dzień adaptacyjny w IFK

2023-09-20

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024

w Instytucie Filologii Klasycznej, która odbędzie się

w dniu 27. września 2023 r. o godz. 12.00 w sali 103.

Wykład inauguracyjny pt. 

Filolog bez biblioteki? O tym, jak Rzymianie podjęli studia nad literaturą

wygłosi dr Katarzyna Pietruczuk.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Instytutu Filologii Klasycznej UW

>>>Plan dnia adaptacyjnego zostanie opublikowany niebawem.


Godziny otwarcia Biblioteki IFK w roku akademickim 2023/2024 oraz we wrześniu 2023 r.

2023-09-15

28 sierpnia – 8 września   9.00 – 15.00
11 – 26 września   zamknięte

Od 2 października 2023 r. biblioteka będzie otwarta dla Czytelników
w następujących godzinach:

poniedziałek – wtorek   9.00 – 15.00
środa – czwartek   9.00 – 17.00
piątek   9.00 – 16.00

Uwaga!
W dniu 4 października 2023 r. w godz. 13.30-14.30 biblioteka będzie zamknięta (szkolenie biblioteczne dla I roku).


Sesja poprawkowa trwa od 28.08. do 10.09!

2023-08-17

Szanowni Państwo,

przypominam, że:

 1. sesja poprawkowa trwa od 28.08 do 10.09, zatem zaliczenia przedmiotów powinni Państwo uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej czyli do 10 września.
 2. W ciągu następnego tygodnia (11-17.09), po upewnieniu się, że na karcie okresowych osiągnięć rozliczanego etapu studiów w USOS są wszystkie wymagane programem przedmioty, a przy nich wszystkich oceny [pozytywna vel niedostateczna, vel NK] oraz punkty ECTS, należy zgłosić przez USOS etap studiów do rozliczenia. Jednocześnie należy wysłać e-mail do pracownika toku studiów (ifk@uw.edu.pl) z prośbą o rozliczenie etapu studiów.
 3. UWAGA: Osoby, które mają wpis warunkowy, muszą również rozliczyć poprzedni etap studiów po podpięciu pod niego rozliczonego warunku i innych przedmiotów w razie różnic programowych (procedura jak powyżej).
 4. Osoby, które z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów będą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku (zob. &39 ust.1 Regulaminu studiów na UW), powinny złożyć via USOS odpowiednie podanie skierowane do KJD (zostanie rozpatrzone przeze mnie z upoważnienia KJD). Najlepiej zrobić to w terminie siedmiu dni po sesji egzaminacyjnej czyli w dniach 11-17 września. UWAGA: Nie będę mogła rozpatrzyć podania, jeśli wcześniej nie zostanie zgłoszony właściwy etap studiów do rozliczenia.
 5. Indywidualne problemy należy zgłaszać do mnie sine mora.
 6. Wobec osób, które nie rozliczą się w wyżej wymienionym terminie, jestem zobowiązana wszcząć procedurę skreślenia z listy studentów. Ostateczne decyzje muszą zostać podjęte do 30 września. Student nierozliczony w wyżej wymienionym terminie zostanie skreślony z listy studentów.
 7. Na koniec studiów licencjackich i magisterskich konieczne jest także rozliczenie z biblioteką IFK oraz UW (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/rozliczenia-z-buw/).
 8. Egzamin licencjacki albo magisterski należy zdać do 29 września (zob. też &47 ust.2 Regulaminu studiów na UW).
 9. Studentom III roku przypominam, że rejestracja w systemie IRK na studia magisterskie kończy się 15 września (rejestrować się można zaraz po otwarciu II tury zapisów).

Przypominam, że od początku roku akademickiego wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia etapu studiów są dostępne na stronie ifk.uw.edu.pl w odpowiednich zakładkach.

Życzę Państwu udanej sesji.

 Monika Mikuła

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe oraz fakultety w IFK

2023-07-25

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe oraz fakultety w IFK dostępna będzie w terminach:

I tura: 09:00 28.08.2023 - 21:00 10.10.2023

II tura: 09:00 01.01.2024 - 21:00 10.02.2024

Wszyscy studenci zapisują się na zajęcia obowiązkowe oraz fakultatywne w IFK samodzielnie, zgodnie z obowiązującym programem studiów. Prosimy o terminową rejestrację.

Również studenci I roku zapisują się na wszystkie zajęcia samodzielnie. Studenci, którzy uczyli się łaciny i ustalili z komisją rekrutacyjną, że będą chodzić do grupy zaawansowanej z łaciny, zapisują się na Praktyczną naukę j. łacińskiego i Praktyczną naukę j. greckiego do grupy zaawansowanej (we wszystkich grupach i początkowych, i zaawansowanej nauka greki zaczyna się od alfabetu).

Konferencja "W kręgu Horacego"

2023-07-24

Zapraszamy do udziału w konferencji "W kręgu Horacego", którą 22 września 2023 r. organizuje Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu ze wsparciem naszego instytutu. Celem tego horacjańskiego wydarzenia jest upamiętnienie Stefana Gołębiowskiego (1900-1991), zasłużonego bieżunianina, filologom klasycznym znanego jako tłumacz Horacego. Szczegóły na stronie naszego partnera: https://mwmskansen.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-w-kregu-horacego/. Program konferencji: kliknij tu.

 

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych - sesja jesienna

2023-07-17

Terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji jesiennej:

 •  rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji jesiennej: 14.07.2023 – 9.08.2023 
 •  rejestracja na egzaminy w sesji jesiennej:  14.07.2023 – 14.08.2023 

Nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów. 

Studenci pozostający pod opieką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami powinni złożyć stosowny wniosek w wyżej wspomnianym Biurze, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na  stronie: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/dostosowania-dla-studentow-pod-opieka-bon-uw/

- oferta egzaminacyjna: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/oferta-egzaminow/

- harmonogram sesji jesiennej: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/harmonogram-sesji/

17.08. zaczęła się II tura rekrutacji na nasze studia.

2023-07-01

Szanowni Państwo
 
II tura rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie trwa od 17 sierpnia do 11 września.
Wszystkie dane znajdą Państwo na stronie:
 
 
II tura rekrutacji na studia II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie trwa od 17 sierpnia do 15 września.
Wszystkie dane znajdą Państwo na stronie:
 
Serdecznie zapraszamy na studia!
archiwum aktualności »