Aktualności

Ankiety ewaluacyjne zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022

2021-12-22

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub w aplikacji mobilnej USOS

w dniach od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajeć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

informacja o egzaminach certyfikacyjnych w sesji zimowej oraz sesji poprawkowej semestru zimowego

2022-01-25

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym.

Zgodnie z uchwałą RK nr 2 z dnia 24.01.2022, zarówno część pisemna egzaminu, jak i część ustna będą odbywały się w trybie zdalnym.

Szczegóły na stronie

http://rada.wn.uw.edu.pl/.../uchwala-rady-koordynacyjnej.../

Polecane zajęcia fakultatywne/OGUN

2022-01-21

Zachęcamy do rejestrowania się na następujące zajęcia fakultatywne/OGUN zaplanowane na semestr letni (szczegóły w USOS):

FAKULTETY (zajęcia w IFK)

dr hab. Jan Kozłowski - Chrześcijańska literatura męczeńska (II-III w.),
wtorki, godz. 11.30

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski - Klasyczna filozofia polityki, środy, godz. 11.30

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski - Apokryfy Nowego Testamentu,
wtorki, godz. 15; Wczesnochrześcijańska literatura grecka, wtorki, godz. 16.45

mgr Łukasz Szypkowski - Muzyka starożytnej Grecji, poniedziałki, godz. 18.30

ZAJĘCIA OGUN (poza IFK)

prof. dr hab. Tomasz Derda - Konstandinos Kawafis i jego świat antyczny, czwartki, godz. 15Collegium Invisibile - rekrutacja

2022-01-21

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet Warszawski jest patronem.

 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 27 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2021-2022/

 

Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej przez nas działalności są dostępne na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/

Biblioteka IFK

2021-12-16

W dniach od 27 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 czytelnia i wypożyczalnia będą nieczynne. W pilnych sprawach można się kontaktować mailowo lub telefonicznie z dyżurnym bibliotekarzem.

archiwum aktualności »