dla studentów
 • UWAGA, STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
  Więcej
 • Uwaga Studenci I roku
  Więcej
 • W semestrze letnim 2013/14 IFK zaprasza na nowe zajęcia fakultatywne:
  Więcej
 • Zajęcia lekturowe
  Więcej
 • UWAGA, studenci studiów magisterskich specjalności filologia klasyczna
  Więcej
 • Terminarz zajęć z lektur dla wszystkich lat
  Więcej
 • Informator IFK 2013/14
  Więcej
 • UWAGA III ROK - rekrutacja na studia magisterskie
  Więcej
 • Szkoła letnia w Bolonii - studenci z IFK mile widziani!
  Więcej
 • Pełnomocnik ds. praktyk - informacja dla III roku
  Więcej
 • GRAFIK ZAJĘĆ Z LITERATURY W SEMESTRZE LETNIM 2012/13
  Więcej
 • UWAGA STUDENCI!
  Więcej
 • Program MOST - rekrutacja semestr letni 2013
  Więcej
 • Wybory do Samorządu Studentów IFK na rok akad. 2012/13
  Więcej
 • Uwaga, informacja o stypendiach socjalnych i stypendiach rektora!
  Więcej
 • Zajęcia z lektur, studia I i II stopnia
  Więcej
 • Zajęcia z literatury - rok III
  Więcej
 • Dyżury pracowników IFK w semestrze zimowym 2012/13
  Więcej
 • Praktyki Erasmus
  Więcej
 • Seminarium prof. Benedetto Bravo
  Więcej
 • Język włoski dla wszystkich
  Więcej
 • Inauguracja roku akademickiego 2012/13 dla studentów I roku
  Więcej
 • Zaproszenie na wykłady monograficzne i seminarium - Barbara Milewska-Waźbińska
  Więcej
 • Lektury dr. Kozłowskiego
  Więcej
 • Wyjazd integracyjny
  Więcej
 • Wnioskowanie o miejsca w Domach Studenta na rok akademicki 2012/13
  Więcej
 • Konwersatorium anglojęzyczne: „Those Shocking Neronians – Lucan, Petronius and Seneca's Tragedies”
  Więcej
 • Seminarium licencjackie "Język uczuć w poezji rzymskiej"
  Więcej
 • International Conference Flavian Epic and the World of Ideas 24-25 maj
  Więcej
 • Wykaz opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/13
  Więcej
 • Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr zimowy 2012/13
  Więcej
 • Telewizja publiczna w czasach transformacji
  Więcej
dla wykładowców
E-mail:

Hasło:


Published with financial support from UE Erasmus Programme
archiwum starszych aktualności »
2014-09-17

Podania o wpis warunkowy, powtarzanie roku

Szanowni Studenci,

przypominamy, że, jak w poprzednich latach, osoby, które zamierzają złożyć podanie o wpis warunkowy na następny rok studiów lub podanie o powtarzanie roku, muszą do podania (na którym wyszczególniają niezaliczone przedmioty) dołączyć kartę lektur (rozliczoną przez prowadzącego zajęcia z lektur lub opiekuna roku) i kartę osiągnięć okresowych z USOS (wydrukowaną przez sekretariat) rozliczone przez opiekuna roku z wyliczoną średnią i informacją, których przedmiotów student nie zaliczył.Więcej

2014-09-12

Program MOST - nowy regulamin i wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty  uaktualnione zostały wzory  dokumentów dla studentów Programu MOST  „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz  „Karta okresowych osiągnięć studenta” .

Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/data/MOSTreg03.pdf


Więcej
2014-08-28

Komunikat w sprawie terminów rozliczenia roku akademickiego

Drodzy studenci,

przypominamy, że:

1. Komplet wpisów powinni Państwo uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej czyli do 14 września.

2. W ciągu następnego tygodnia  powinni Państwo zgłosić się do opiekuna roku z kartą lektur (sekretariat tymczasem dostarczy wydruk karty z USOS opiekunowi roku), by potwierdził uzyskanie wymaganych punktów ECTS i obliczył średnią ocen. Proszę pamiętać, że opiekun nie zrobi tego od ręki, dlatego nie należy zgłaszać się do niego


Więcej
2014-07-23

Egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej 2013/14

Literatura chrześcijańska i Apokryfy... - 09.09. o godz. 11.00, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, pok. 111

Egzamin poprawkowy z GOJG i GHJŁ - czwartek 11.09. w godz. 9.00-13.00, s. 6.

ELEMENTY KULTURY ANTYCZNEJ -


Więcej
archiwum starszych aktualności »


 • Studia renesansowe

  pierwsze i jedyne w Polsce dwuletnie stacjonarne studia II stopnia, poświęcone literaturze, kulturze, sztuce oraz historii renesansu i baroku. Zajęcia prowadzone są przez cenionych specjalistów z kilku ośrodków badawczych: filologów klasycznych, neolatynistów, historyków Włoch, italianistów, badaczy myśli renesansowej i historyków sztuki.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Scripta

  Naukowa seria wydawnicza Instytutu Filologii Klasycznej, w której publikowane są książki pracowników i doktorantów IFK

  Więcej
 • Fundacja "Babel"

  działająca przy IFK UW fundacja, której celem jest zachowanie, upowszechnianie i rozwijanie językowego dziedzictwa wielkich cywilizacji i ich religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu oraz hinduizmu i buddyzmu.

  Więcej