Aktualności

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe w IFK

2022-06-21

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe oraz fakultety w IFK dostępna będzie w terminach:

I tura: 09:00 24.06.2022 - 23:59 10.07.2022

II tura: 09:00 16.09.2022 - 23:59 10.10.2022

 

Sesja - zasady rozliczenia etapu studiów (aktualizacja)

2022-05-30

Szanowni studenci,
 
sesja letnia trwa do 10 lipca.

Sesja poprawkowa trwa od 29 sierpnia i kończy się 11 września!

 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rozliczenia etapu studiów znajdą Państwo na stronie ifk.uw.edu.pl w zakładce STUDIA, w zakładce Tok studiów:
W zakładce Studia licencjackie:
Obowiązujący program studiów licencjackich
W zakładce Studia magisterskie:
Obowiązujący program studiów magisterskich
W zakładce Lektury greckie i łacińskie:
Obowiązujący kanon lektur, nazwiska egzaminatorów oraz szczegółowe zasady rozliczenia lektur.
Ponadto w zakładce AKTUALNOŚCI:
terminy egzaminów (harmonogram sesji egzaminacyjnej umieszczony)
terminy konsultacji pracowników w czasie sesji (dopiero zostaną umieszczone).
UWAGA studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia:
Przypominam, że poza wyżej wymienionymi informacjami w zakładce Tok studiów od początku bieżącego roku akademickiego są dostępne pliki dot. zasad dyplomowania 2021-2022.
Studentów studiów licencjackich zainteresowanych kontynuacją nauki na studiach II stopnia informuję, że rekrutacja na studia magisterskie odbędzie się w dniach:
I tura: 6 czerwca – 5 lipca
II tura: 17 sierpnia – 12 września.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się kontaktować z pracownikami toku studiów lub ze mną.
Życzę Państwu udanej sesji!
Monika Mikuła

Ewaluacja zajęć dydaktycznych 2021L

2022-05-16

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW są realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie ankiet w trakcie ostatnich zajęć w semestrze i przeznaczenie na to 10-15 minut zajęć. Jeśli na ostatnich zajęciach odbywa się końcowe zaliczenie, ankieta powinna zostać przeprowadzona na zajęciach przedostatnich. 

Ankiety będą dostępne od 25 maja do 19 czerwca

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

archiwum aktualności »