2020-09-30

Odbiór legitymacji prawdopodobnie od 6 października!

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że jest znaczne opóźnienie w druku legitymacji. Poinfomujemy Państwa w późniejszym terminie, kiedy możliwy bedzie odbiór. Najprawdopodobniej od wtorku powinny być dostępne. Przepraszamy za utrudnienia, które nie wynikają z winy naszego Instytutu.



Więcej
2020-09-28

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Dzień adaptacyjny.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 12 października 2020 r. o godzinie 10.00
w trybie online (Google Meet: https://meet.google.com/ppx-chfq-pga).
 
Plan dnia adaptacyjnego dla studentów I roku filologii klasycznej:
 
Legitymacje studenckie!!!
Z przykrością informujemy, że jest znaczne opóźnienie w druku legitymacji. Poinfomujemy Państwa w późniejszym terminie kiedy mozliwy bedzie odbiór.


Więcej
2020-09-19

Organizacja zajęć w sem. zimowym 2020/21 - zajęcia w IFK w formie zdalnej (aktualizacja z 28.09)

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 206 oraz komunikatem KJD Polonistyki  z dnia 18.09. zajęcia w semestrze zimowym w IFK na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (studia I i II stopnia) będą się odbywać w trybie zdalnym. KJD dopuszcza możliwość stopniowego przechodzenia na formę stacjonarną po 15 listopada, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju.
 
KJD Wydziału Polonistyki dopuścił do wykorzystania na Wydziale Polonistyki następujących narzędzi informatycznych. Są to: 
a)  narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej; 

b)  narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej; 

c)  platformę Zoom. 

Ćwiczenia, konwersatoria, seminaria będą się odbywać w trybie synchronicznym, czyli zgodnie z siatką zajęć (z elementami trybu asynchronicznego, jeśli zostanie to uwzględnione w sylabusie).
Wykłady będą się odbywać w trybie synchronicznym lub asynchronicznym w zależności od decyzji prowadzącego ujętej w sylabusie.
Do dnia 10 października 2020 r. prowadzący zajęcia zobowiązani są do umieszczenia w sylabusach przedmiotów informacji o: 
a) wybranym narzędziu informatycznym, które zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym; 
b) formie prowadzenia wykładów (jeśli dotyczy);
c) elementach kształcenia asynchronicznego w zajęciach zdefiniowanych jako synchroniczne (jeśli dotyczy). 
 
Informacje te zostaną umieszczone w sylabusach i będą widoczne w części dotyczącej danej grupy zajęciowej. Po wejściu z Katalogu na wybrane zajęcia trzeba kliknąć na poziome: Zajęcia w cyklu ‘Rok akademicki 2020/2021’ w hasło 'więcej informacji'. Następnie na poziome: 'Grupy zajęciowe' kliknąć  w hasło 'Szczegóły' przy nazwisku prowadzącego.
 
 
Proszę o dokładne zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UW oraz komunikatami KJD Wydziału Polonistyki, a także innymi umieszczonymi poniżej plikami.
 
 
Monika Mikuła
kierownik studiów na kierunku
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie


Więcej
2020-09-08

Rejestracja na zajęcia w IFK

Szanowni Państwo,

w dniach 15.09.2020 (9:00)-31.10.2020 (23:59) będzie otwarta rejestracja na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w IFK dla naszych studentów. Na wszystkie zajęcia zapisujęcie się Państwo samodzielnie i zapisy są dla wszystkich obowiązkowe. Na zajęcia obowiązkowe zapisujecie się Państwo zgodnie z właściwym Wam programem studiów (zakładka >>Dla studentów>>Studia licencjackie/Studia magisterskie). Prosimy również pamiętać o właściwym podpinaniu przedmiotów, na które się Państwo zapisali! Wszelkie pytania odnośnie rejestracji prosimy kierować na adres ifk@uw.edu.pl

Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku-2020

Tok studiów


Więcej
2020-08-13

Dyżury pracowników we wrześniu i w semestrze zimowym 2020/2021

DYŻURY pracowników 2020-2021_6

Stacjonarny dyżur Dyrekcji Instytutu odbywa się w pok. 109 w IFK w czwartki, godz. 12-13. Uwaga, spotkanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie mailowym (jakielaszek@uw.edu.pl lub jan.kwapisz@uw.edu.pl) i ustaleniu, że sprawy nie da się załatwić zdalnie (np. Google Meet).

Stacjonarny dyżur kierownika studiów odbywa się na tych samych zasadach we wtorki, godz. 13-14 (tyko po kontakcie mailowym: m.mikula@uw.edu.pl).


Więcej
2020-06-05

Składanie pracy dyplomowej i zdalny egzamin dyplomowy, pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf).
ZARZĄDZENIE NR 119 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5451/M.2020.254.Zarz.119.pdf).
  
Strona tytułowa pracy dyplomowej w wersji edytowalnej oraz instrukcje do
Zarządzenie nr 120 rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określające składanie prac dyplomowych w APD:


Więcej
2020-09-25

Online Welcome Week - zaproszenie dla studentów

Welcome Point organizuje serię spotkań dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, Więcej

2020-09-18

Zapisy na zajęcia WF

Szanowni Państwo,

na prośbę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW przekazujemy informację dotyczącą zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w semestrze zimowym 2020/2021, która może być przydatna również dla studentów pierwszego roku.

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 24 września o godz. 21.00. Oferta zajęć oraz harmonogram rejestracji znajduje się na stronie SWFiS UW: http://wfisport.uw.edu.pl/24-wrzesnia-rejestracja-na-wf/.


Więcej
2020-09-16

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek z Orientacji Kulturowej na UW.

Spotkania, które odbędą się 28-29 września dedykowane są studentom pierwszego roku studiów licencjackich, studentom pierwszych trzech lat studiów jednolitych magisterskich oraz doktorantom, natomiast 1-2 października zapraszamy studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich, studentów studiów magisterskich drugiego stopnia oraz studentów 4 i 5 roku studiów jednolitych magisterskich.

Wa


Więcej
archiwum aktualności »

 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej