Studia

Samorząd studencki

 Przewodniczący: Łukasz Mikołaj Suski, e-mail: l.suski@student.uw.edu.pl