Działalność
Okładka publikacji 'Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax'

Jarosław Jakielaszek

Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax

Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW

Warszawa, 2012