dr Magdalena Zawadzka

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • środy, 11:30–12:30, (semestr zimowy 2020/2021 (Google Meet, po uprzednim zgłoszeniu mailowym))

Status

 • starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
 • członek Rady Naukowej IFK
 • sekretarz Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • członek Komitetu Głównego Olimpiady języka Łacińskiego i Kultury Antycznej

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • literatura łacińska okresu wczesnego cesarstwa (Petroniusz, Seneka)
 • krytyka tekstu
 • łacina późna

Prowadzone zajęcia


Książki


Artykuły i inne publikacje

 • Magdalena ZawadzkaCompendiosa linguae Polonicae institutio Jana Karola Woyny. Pierwsza gramatyka języka polskiego autorstwa Polaka, Poradnik Językowy (6/2015), s. 99–104
 • Magdalena ZawadzkaArtes coniecturales, czyli o pewnych związkach krytyki tekstu z medycyną, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 67–77
 • Magdalena ZawadzkaPetronius Satyrica 14.7: de more ridebant, Mnemosyne 62 (2009), s. 111–112
 • Magdalena Zawadzka, Jan KwapiszA Note on Petronius 79.6, Classical Quarterly 59 (2009), s. 665–667
 • Magdalena ZawadzkaKilka uwag o wczesnochrześcijańskiej krytyce rzymskich widowisk, Vox Patrum 24 (2004), s. 433–439