dr Katarzyna Pietruczuk

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 12:00–13:00, (semestr zimowy 2020/2021 (meet.google.com/hpn-ydad-pnq))

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych
 • sekretarz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Biogram

2013 doktorat w zakresie literaturoznawstwa

2009 magisterium w zakresie filologii klasycznej

2007 magisterium w zakresie kulturoznawstwa


Zainteresowania naukowe

 • dramat starożytny
 • narratologia
 • początki filologii
 • starożytne biblioteki

Prowadzone zajęcia


Książki


Artykuły i inne publikacje

 • Jan Kwapisz, Katarzyna PietruczukYour Own Personal Library of Alexandria: Callimachus' Scholarly Works and their Readers, [W:] Callimachus Revisited: New Perspectives in Callimachean Scholarship (Hellenistica Groningana 24), J.J.H. Klooster (red.), M.A. Harder (red.), R.F. Regtuit (red.), G.C. Wakker (red.), PeetersLeuven - Paris - Bristol, CT 2019, s. 221–247
 • Katarzyna PietruczukTzetzes' Source of Information on the Foundation of the Alexandrian Library, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 8 (11) (2018), s. 29–38
 • Katarzyna PietruczukKobieta w przestrzeni scenicznej, kobieta w przestrzeni publicznej. O tragicznej konwencji jako elemencie kreowania ideału i antyideału kobiety w Atenach V w. p.n.e., [W:] Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia, A. Marchewka (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2018, s. 41–52
 • Katarzyna PietruczukTropiciele z Oksyrynchos znów w Londynie, Meander 72 (2017), s. 193–201
 • Katarzyna PietruczukListy w tragedii Eurypidesa, Meander 69 (2014), s. 27–44
 • Katarzyna PietruczukA Note on the Third Hypothesis to Aristophanes' Peace, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 182 (2012), s. 109–111
 • Katarzyna PietruczukUwagi o hipotezie do Hipolita Eurypidesa, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 237–251
 • Katarzyna PietruczukThe Prologue of Iphigenia Aulidensis Reconsidered, Mnemosyne 65 (2012), s. 565–583
 • Katarzyna PietruczukThe Sisyphus Plays of Aeschylus, Museum Helveticum 68 (2011), s. 129–140
 • Katarzyna PietruczukPoliksena Sofoklesa - problemy rekonstrukcji, Meander 63 (2008), s. 59–75
 • Katarzyna PietruczukPapirus z Derveni - komentarz i kosmogonia, [W:] Poemat Papirusu z Derveni - wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, Katarzyna Pietruczuk (red.), Jan Łazicki (red.), Maria Nowak (red.), Wydawnictwo PoznańskiePoznań 2008, s. 25–48
 • Katarzyna PietruczukŚlepiec na scenie. Uwagi na marginesie książki Tragic Narrative. A Narratological Study of Sophocles' Oedipus at Colonus Andreasa Markantonatosa, [W:] Rem acu tangere. Studia interdisciplinaria ad linguam et litteras Graecorum antiquorum pertinentia, A. Marchewka (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2008, s. 103–110
 • Katarzyna Pietruczuk Pismo na scenie - list Fedry w Hipolicie Eurypidesa, [W:] Collectanea Classica Thoruniensia XIII, Studia Graeco-Latina V, I. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UMKToruń 2007, s. 99–106
 • Katarzyna PietruczukDuchy w Hekabe Eurypidesa, Meander 61 (2006), s. 12–28
 • Katarzyna PietruczukŚlepiec i widz - Edyp w Kolonos Sofoklesa, Konteksty 59/3 (2005), s. 37–47
 • Katarzyna PietruczukTeatralne duchy Ajschylosa, Meander 58 (2003), s. 389–396