Instytut

dr Katarzyna Pietruczuk

Informacje kontaktowe

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych
 • sekretarz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Biogram

2013 doktorat w zakresie literaturoznawstwa

2009 magisterium w zakresie filologii klasycznej

2007 magisterium w zakresie kulturoznawstwa

Zainteresowania naukowe

 • dramat starożytny
 • narratologia
 • początki filologii
 • starożytne biblioteki

Prowadzone zajęcia

Książki

Katarzyna PietruczukAeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: A Textual History, Edizioni Quasar, Roma 2019 (Quaderni di Seminari di Cultura Greca 25)
Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)
Katarzyna PietruczukDzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
Poemat Papirusu z Derveni - wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, Katarzyna Pietruczuk (red.), Jan Łazicki (red.), Maria Nowak (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008

Artykuły i inne publikacje

 • Katarzyna PietruczukA Greek in a Roman Library, [W:] Plutarch and His Contemporaries. Sharing the Roman Empire, K. Jażdżewska, F. Doroszewski (red.), BrillLeiden - Boston 2024, s. 207–221 (Brill's Plutarch Studies 14)
 • Katarzyna PietruczukUwagi Horacego o współczesnym życiu literackim w Listach 2.1 i 2.2 jako refleksy augustowskiej polityki kulturalnej, Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, nr 37 (2023), s. 81–94
 • Katarzyna PietruczukPo raz pierwszy dzisiaj nie sterczy żaden fallos uszyty ze skóry... - Arystofanes o niespełnianiu oczekiwań publiczności, [W:] Ars recusandi. Odmowa jako zabieg literacki w tekstach greckich i łacińskich od starożytności do końca XVIII wieku, A. Brzozowska, M. Plago (red.), Wydawnictwo DiGWarszawa 2022, s. 11–26
 • Jan Kwapisz, Katarzyna PietruczukA Greek Rome, Palamedes 13 (2019/2020), s. 273–305 (specjalny numer czasopisma dedykowany Adamowi Ziółkowskiemu)
 • Jan Kwapisz, Katarzyna PietruczukYour Own Personal Library of Alexandria: Callimachus' Scholarly Works and their Readers, [W:] Callimachus Revisited: New Perspectives in Callimachean Scholarship (Hellenistica Groningana 24), J.J.H. Klooster (red.), M.A. Harder (red.), R.F. Regtuit (red.), G.C. Wakker (red.), PeetersLeuven - Paris - Bristol, CT 2019, s. 221–247
 • Katarzyna PietruczukTzetzes' Source of Information on the Foundation of the Alexandrian Library, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 8 (11) (2018), s. 29–38
 • Katarzyna PietruczukKobieta w przestrzeni scenicznej, kobieta w przestrzeni publicznej. O tragicznej konwencji jako elemencie kreowania ideału i antyideału kobiety w Atenach V w. p.n.e., [W:] Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia, A. Marchewka (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2018, s. 41–52
 • Katarzyna PietruczukTropiciele z Oksyrynchos znów w Londynie, Meander 72 (2017), s. 193–201
 • Katarzyna PietruczukListy w tragedii Eurypidesa, Meander 69 (2014), s. 27–44
 • Katarzyna PietruczukA Note on the Third Hypothesis to Aristophanes' Peace, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 182 (2012), s. 109–111
 • Katarzyna PietruczukUwagi o hipotezie do Hipolita Eurypidesa, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 237–251
 • Katarzyna PietruczukThe Prologue of Iphigenia Aulidensis Reconsidered, Mnemosyne 65 (2012), s. 565–583
 • Katarzyna PietruczukThe Sisyphus Plays of Aeschylus, Museum Helveticum 68 (2011), s. 129–140
 • Katarzyna PietruczukPoliksena Sofoklesa - problemy rekonstrukcji, Meander 63 (2008), s. 59–75
 • Katarzyna PietruczukPapirus z Derveni - komentarz i kosmogonia, [W:] Poemat Papirusu z Derveni - wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, Katarzyna Pietruczuk (red.), Jan Łazicki (red.), Maria Nowak (red.), Wydawnictwo PoznańskiePoznań 2008, s. 25–48
 • Katarzyna PietruczukŚlepiec na scenie. Uwagi na marginesie książki Tragic Narrative. A Narratological Study of Sophocles' Oedipus at Colonus Andreasa Markantonatosa, [W:] Rem acu tangere. Studia interdisciplinaria ad linguam et litteras Graecorum antiquorum pertinentia, A. Marchewka (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2008, s. 103–110
 • Katarzyna Pietruczuk Pismo na scenie - list Fedry w Hipolicie Eurypidesa, [W:] Collectanea Classica Thoruniensia XIII, Studia Graeco-Latina V, I. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UMKToruń 2007, s. 99–106
 • Katarzyna PietruczukDuchy w Hekabe Eurypidesa, Meander 61 (2006), s. 12–28
 • Katarzyna PietruczukŚlepiec i widz - Edyp w Kolonos Sofoklesa, Konteksty 59/3 (2005), s. 37–47
 • Katarzyna PietruczukTeatralne duchy Ajschylosa, Meander 58 (2003), s. 389–396