Studia

Seminarium magisterskie łacińskie

studia II stopnia, II rok specjalizacja neolatynistyczna

Prowadzący

Kiedy i gdzie?

  • środa, 11:30 – 13:00, s. 116

Materiały dydaktyczne

    (brak)