Działalność
Okładka publikacji 'Książka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012'

Juliusz Domański

Książka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012

Wydział Polonistyki UW

Warszawa, 2016