Zasady postępowania w czasie sesji wrześniowej 2014/2015

2015-08-30

Drodzy studenci,

przypominamy, że:

1.  Komplet wpisów powinni Państwo uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej czyli do 13 września.

2. W ciągu następnego tygodnia powinni Państwo zgłosić się do opiekuna roku z kartą lektur i kartą z USOS wydrukowaną przez sekretariat, na której zostanie wypisana średnia ocen. Przed udaniem się do opiekuna proszę sprawdzić, czy na karcie USOS są wszystkie przedmioty, właściwa liczba punktów ECTS i czy średnia zgadza się z Państwa wyliczeniami (jeśli coś się nie będzie zgadzać, proszę wyjaśnić sprawę w sekretariacie.) Dopiero tak sprawdzoną kartę należy przedstawić opiekunowi, aby potwierdził uzyskanie przez Państwa wymaganych punktów ECTS i wyliczoną średnią ocen. Proszę pamiętać, że opiekun nie zrobi tego od ręki (może potrzebować dnia lub dwóch), dlatego nie należy zgłaszać się do niego w ostatniej chwili.

3. Po uzyskaniu wpisu od opiekuna roku kartę z USOS i kartę lektur należy złożyć w sekretariacie.

4. Osoby, które z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów będą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku powinny złożyć odpowiednie podanie skierowane do zastępcy Dyrektora (poparte przez opiekuna roku, który jednocześnie potwierdzi, jakich warunków zaliczenia etapu studiów Państwo nie spełnili) w terminie siedmiu dni po sesji egzaminacyjnej czyli najlepiej 14-20 września. Z podaniem należy zgłosić się do zastępcy Dyrektora.

5. Wszystkie sprawy muszą być załatwione do 30 września. W innym razie od 1 października student nierozliczony zostaje skreślony z listy studentów.

6. Na koniec studiów licencjackich i magisterskich konieczne jest także złożenie karty obiegowej z bibliotek (IFK, UW).

7. Egzamin licencjacki, magisterski należy zdać do 30 września.

8. Studentom III roku przypominamy, że rejestracja w systemie IRK na studia magisterskie kończy się

22 września.

 

Życzymy Państwu udanej sesji.

Dyrekcja IFK


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej