prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 10:00–11:30, (semestr zimowy 2020/2021 (Google Meet))

Status

 • Dyrektor IFK w kadencji 2012-2016 i 2016-2020
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "HUMANISTICA LOVANIENSIA"
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "ARCHIVUM MENTIS. Studi di filologia e letteratura umanistica"
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies"
 • Członek Rady redakcyjnej czasopisma "ARTES RENASCENTES"
 • Redaktor naukowy serii "Biblioteka Renesansowa"
 • Redaktor naukowy serii "Minuscula Humaniora"
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW w kadencji 2019-2020

Biogram

 

 

Data uzyskania stopnia magistra – 1997 („Dante Alighieri, De vulgari eloquentia”); doktora – 2000 („Łaciński przekład Listów Platońskich Leonarda Bruniego”); doktora habilitowanego – 2010 („Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu”); tytułu profesora – 2015.

Ważniejsze stypendia: Fowler Hamilton Visiting Fellow, Christ Church, Oxford (2010); Lila Acheson Grant, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Villa I Tatti (2009); Visiting Scholar, American Academy in Rome (2007); Andrew W. Mellon Fellow, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid (2006); Mellon Fellow, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies Villa I Tatti (2003); Maison des Sciences de l’Homme (2003); Mellon Fellow, American Academy in Rome (2001).


Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia


Książki

 • Włodzimierz OlszaniecLeon Battista Alberti. Sto bajek (Apologi centum), Wydawnictwa UW, Warszawa 2020 (Biblioteka Renesansowa, t. 7 Recenzje: https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,25102020,50179701 https://www.polskieradio.pl/8/8740/Artykul/2588615,ks-Jan-Sochon-poezja-Agi-Miszol-jest-autentyczna)

 • Heredes et scrutatores, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Fabrizio Serra editore, Pisa 2020 (Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, vol. XIII, n.s. VII, 2, 2018)

 • Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, Włodzimierz Olszaniec (red.), Mikołaj Olszewski (red.), przeł.: Inga Grześczak, Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)

 • Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, Moich siedem psalmów. Modlitwy, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (Minuscula Humaniora, tom 2 [recenzje: http://andrzejmencwel.pl/category/roznosci/ https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,07042019,41789790])

 • Juliusz DomańskiPiccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, Włodzimierz Olszaniec (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018 (Minuscula Humaniora, tom 1)

 • Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Chrysis, Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Ewa Skwara, Wydawnictwa UW, Warszawa 2017

 • Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW - Sub Lupa, Warszawa 2015 (Recenzje: Renaissance Quarterly 70,1 (2017), 373-375; Letteratura Italiana Antica 18 (2017), 467-469; Esperienze letterarie 41, 3 (2016), 137-139; Albertiana XXI, 2 (2018), 304-311.)

 • Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Konrad M. Kokoszkiewicz, przedmowa:Halina Manikowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015 (Biblioteka Renesansowa, tom IV)

 • Francesco Furlan, Martin McLaughlin, Włodzimierz Olszaniec, Piotr SalwaTraductions - Traduzioni - Translations - Volgarizzamenti (Altera Pars), Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2014 (Numer specjalny czasopisma HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies)

 • Włodzimierz OlszaniecTechnika kompilacyjna Orzechowskiego w traktacie „Baptismus Ruthenorum", IFK, Warszawa 2013

 • Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)

 • Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012

 • Traductions et volgarizzamenti • Traduzione e volgarizzamento • Translations and volgarizzamenti, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Martin McLaughlin (red.), Piotr Salwa (red.), Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2011 (Numer specjalny czasopisma Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies zawierający materiały z konferencji "Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento")

 • Włodzimierz OlszaniecAnonim z Erfurtu, Traktat o doskonałej miłości, Sub lupa, Warszawa  2011

 • Włodzimierz Olszaniec, Luigi LazzeriniGirolamo Savonarola, Medytacje więzienne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010 (Biblioteka Europejska)

 • Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Semper, Warszawa 2009 (Numer specjalny czasopisma zawierający materiały z konferencji "Przekłady na łacinę i języki wernakularne w dobie Renesansu")

 • Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, "Pisma podróżnicze", dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 (Biblioteka Renesansowa, t. II. Recenzje: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2009, s. 48; Juliusz Domański, Meander 62, 2007, s. 354-364.)

 • Włodzimierz OlszaniecOd Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszaw, Warszawa  2008 (Recenzje: Juliusz Domański, Przekładaniec 21, 2010, s. 214-220; Justyna Walczak, Poradnik Językowy 6, 2010, s. 91-103; Ida Radziejowska, Nowe Książki 6, 2009, s. 48-49)

 • Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (Biblioteka Renesansowa, t. I. Recenzja: T. Fijałkowski, Tygodnik Powszechny 38, 2008, s. 30; M. Antczak, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, s. 339-350)

 • Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Juliusz Domański, Władysław Seńko, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006 (Ad fontes, t. 1)

 • Włodzimierz Olszaniec, Albert GorzkowskiFrancesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, Piotr Salwa (red.), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

 • Włodzimierz OlszaniecDante, O języku pospolitym, Antyk, Kęty 2002 (Biblioteka Europejska, t. 12. Recenzja: Zbigniew Mikołejko, Nowe Książki 11, 2004, s. 49-50)


Artykuły i inne publikacje

 • Włodzimierz OlszaniecLeonis Baptistæ de Albertis Apologi centum: Appunti critici ed ecdotici, ALBERTIANA XXIII (n.s. V) (2020), s. 91–97
 • Włodzimierz OlszaniecSegnalazioni (area polacca) 2018-2019, ARTES RENASCENTES I (2020), s. –
 • Włodzimierz OlszaniecCiris 121, MNEMOSYNE 73.1 (2020), s. 138–139
 • Włodzimierz Olszaniec, Francesco FurlanPremessa, HVMANISTICA. An international journal of early Renaissance studies XIII (n.s. VII) (2018), s. 11–15
 • Włodzimierz OlszaniecSu taluni prestiti da fonti classiche nei Psalmi mei septem del Petrarca, HVMANISTICA. An international journal of early Renaissance studies XIII (n.s. VII) (2018), s. 19–26
 • Włodzimierz Olszaniec, Barbara Milewska-WaźbińskaHeredes et scrutatores. Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego, Nauka 3 (2017), s. 119–125
 • Włodzimierz OlszaniecBernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and His Ficinian Anthology: Some Observations, VOX PATRUM 36 (2016), s. 491–495
 • Włodzimierz OlszaniecR.Rusnak, Seneca noster, I: Le antiche traduzioni polacche di Seneca il Giovane, ALBERTIANA XIX (2016), s. 180– (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecWładysław Witwicki - tłumacz Platona, [W:] Portrety Uczonych – profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, dz. III, Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2016, s. 373–380
 • Włodzimierz OlszaniecTadeusz Zieliński, [W:] Portrety Uczonych – profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, dz. III, Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2016, s. 407–415
 • Włodzimierz OlszaniecErrori d'autografo? Ancora sulla Lettera di Aristea, ALBERTIANA XIX (2016), s. 141–146
 • Włodzimierz OlszaniecA Latin Inscription on a Florentine Painter’s “St. Jerome and a Female Saint” (Galleria dell’Accademia, Florence), NEULATEINISCHES JAHRBUCH 17 (2015), s. 411–414
 • Włodzimierz OlszaniecJan Długosz lettore del De mulieribus claris, [W:] Boccaccio e la nuova ars narrandi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Warszawa 2015, s. 137–149
 • Włodzimierz OlszaniecA Lucretian Gloss Reconsidered (Lucr. 5.1442), HERMES 142,4 (2014), s. 492–493
 • Włodzimierz OlszaniecMarsilia Ficina "Confirmatio Christianorum per Socratica", Studia Antyczne i Mediewistyczne 11 (2013), s. 221–224
 • Włodzimierz OlszaniecO znaczeniu motywu syren w przedmowie do "Roczników" Jana Długosza, MEANDER 68 (2013), s. 115–118
 • Włodzimierz OlszaniecŁacińska mowa Tadeusza Zielińskiego z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu, MEANDER 68 (2013), s. 204–208
 • Włodzimierz OlszaniecMaxime omnium legitime amavit Socrates. Marsilio Ficino e i riferimenti all'omosessualità nei dialoghi di Platone, HUMANISTICA LOVANIENSIA 62 (2013), s. 113–125
 • Włodzimierz OlszaniecAngelo Maria Durini - traduttore di Petrarca o plagiario?, NEULATEINISCHES JAHRBUCH 15 (2013), s. 231–248
 • Włodzimierz OlszaniecPlatonis Gorgias Leonardo Bruno interprete: osservazioni critiche, EOS 99 (2012), s. 169–171
 • Włodzimierz OlszaniecRenesansowe przekłady z greki: uwagi o metodologii badawczej, [W:] Bizancjum a Renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność, Michał Janocha et al. (red.), Warszawa 2012, s. 43–51
 • Włodzimierz OlszaniecMatteo Venier (ed.), Platonis Gorgias Leonardo Aretino interprete, SISMEL. Edizioni del Galluzzo, Firenze 2011, RENAISSANCE QUARTERLY 65,4 (2012), s. 1167–1169 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecThe Latin Inscriptions in Sandro Botticelli’s and Filippino Lippi’s Five Sibyls, NEULATEINISCHES JAHRBUCH 14 (2012), s. 233–240
 • Włodzimierz OlszaniecLucretius 4.791, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 52,3 (2012), s. 135–136
 • Włodzimierz OlszaniecMarsilio Ficino i odniesienia do homoseksualizmu w dialogach Platona, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 201–218
 • Włodzimierz OlszaniecOd późnego ucznia [Wstęp], [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 5–7
 • Włodzimierz Olszaniec, Francesco Furlan, Martin McLaughlin, Piotr SalwaPremessa generale, HVMANISTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY RENAISSANCE STUDIES 6,1 (2011), s. 11–12
 • Włodzimierz OlszaniecBoccaccio, De mulieribus claris XXIII, 4: un'osservazione critica, HUMANISTICA LOVANIENSIA 60 (2011), s. 279–280
 • Włodzimierz OlszaniecIacopo Angeli traduttore della Lettera di Aristea, HVMANISTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY RENAISSANCE STUDIES 6,1 (2011), s. 25–31 (Recenzja: Giancarlo Abbamonte, Roma nel Rinascimento 2014, s. 31–37, zobacz )
 • Włodzimierz OlszaniecPaul Botley, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars, Lexica, and Classroom Texts, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 55 (2011), s. 409–410 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecPrzekłady humanistyczne i tradycje autorów greckich, Studia Antyczne i Mediewistyczne 9 (2011), s. 145–149
 • Włodzimierz OlszaniecCicero, Pro Archia 28: Ad perficiendum adortavi, CLASSICAL QUARTERLY 60 (2010), s. 254–
 • Włodzimierz OlszaniecRadosław Rusnak, Seneca noster, część I: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 54 (2010), s. 246–248 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecThe Latin Inscription in Giovanni Bellini’s Pietà, JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 72 (2009), s. 233–236
 • Włodzimierz OlszaniecCatullus 2.8–10, MNEMOSYNE 62  (2009), s. 104–107
 • Włodzimierz OlszaniecUale, grate passer. Ad Catulli c. 2b adnotatio, RHEINISCHES MUSEUM FüR PHILOLOGIE 152,1 (2009), s. 106–108
 • Włodzimierz OlszaniecNota critica alla prima traduzione latina del Caronte di Luciano, HUMANISTICA LOVANIENSIA 58 (2009), s. 407–
 • Włodzimierz OlszaniecIacopo Angeli da Scarperia, łaciński tłumacz Listu Pseudo-Arysteasza, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53 (2009), s. 45–54
 • Włodzimierz OlszaniecJuliusz Domański, Philosophica, Paraphilosophica, Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53 (2009), s. 345–347 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecMunera Cereris sive de Catulli carminis 68 textu defendendo, PHILOLOGUS 52 (2008), s. 348–349
 • Włodzimierz OlszaniecCopernico ed Ermete Trismegisto: la fonte di una citazione, [W:] La tradizione italiana nella vita intelettuale ed artistica in Europa centrale e orientale, Piotr Salwa (red.), SemperWarszawa 2008, s. 29–31
 • Włodzimierz OlszaniecCzy istniała Akademia Platońska we Florencji?, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52 (2008), s. 199–209
 • Włodzimierz OlszaniecThomas Gilbhard, Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller 1929–1999, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52 (2008), s. 269–271 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecAd Francisci Petrarcae Itinerarium in Sepulchrum Christi observatiuncula critica”, Humanistica Lovaniensia 56, HUMANISTICA LOVANIENSIA 56 (2007), s. 331–333
 • Włodzimierz OlszaniecNowe czasopismo o tematyce renesansowej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51 (2007), s. 291– (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecA Conjecture in Benvenuto Campesani’s Versus de resurrectione Catulli, CLASSICAL QUARTERLY 56,2  (2006), s. 664–665
 • Włodzimierz OlszaniecCatullus 115. 4: tot moda possideat, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 46  (2006), s. 311–312
 • Włodzimierz OlszaniecLa fonte greca del Gorgia latino di Leonardo Bruni, HUMANISTICA LOVANIENSIA 54 (2005), s. 359–364
 • Włodzimierz OlszaniecWhat is formosum in Copa 33?, RHEINISCHES MUSEUM FüR PHILOLOGIE 148 (2005), s. 104–105
 • Włodzimierz OlszaniecCatullo 116,7: evitabimus missa?, ARCTOS 39  (2005), s. 93–96
 • Włodzimierz OlszaniecCicero’s Pro Milone in Two Florentine Manuscripts: Laur. XXIII sin.3 and BN J.IV.4, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 45 (2005), s. 45–50
 • Włodzimierz OlszaniecŻywoty Dantego i Petrarki Leonarda Bruniego Aretino, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 49 (2005), s. 209–224
 • Giovanni Boccaccio: Sławne kobiety (De claris mulieribus), część I, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Meander 60, 3 (2005), s. 31–40
 • Giovanni Boccaccio: Sławne kobiety (De claris mulieribus), część II, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Meander 60, 4 (2005), s. 445–451
 • Włodzimierz OlszaniecLeonardo Bruni, Marsilio Ficino and Their Conjectures in Plato’s Writings, MEMOIRS OF THE AMERICAN ACADEMY IN ROME 49 (2004), s. 153–170
 • Włodzimierz OlszaniecA Note on Leonardo’s Bruni’s Latin Translation of Plato’s Letters, JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 66 (2003), s. 265–266
 • Włodzimierz OlszaniecUn emendamento nel Critone latino di Leonardo Bruni, HUMANISTICA LOVANIENSIA 52 (2003), s. 399–400
 • Włodzimierz OlszaniecLa traduzione latina delle Lettere Platoniche di Leonardo Bruni Aretino, EOS 89 (2002), s. 117–129
 • Włodzimierz OlszaniecTwo Latin Translations of a Passage of Plato’s Letters 42, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hung. 42 (2002), s. 141–146
 • Włodzimierz OlszaniecLeonarda Bruniego dziełko O ustroju politycznym Florencji”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 45, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 45 (2001), s. 201–204
 • Włodzimierz OlszaniecDante o naturze i pochodzeniu języka, Przegląd Tomistyczny 8  (2000), s. 338–361
 • Włodzimierz OlszaniecLeonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu (De interpretatione recta) , Odrodzenie i Reformacja w Polsce 44  (2000), s. 155–170
 • Włodzimierz OlszaniecPaolo Viti, Opere letterarie e politiche di Leonardo Bruni Aretino, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 43 (1999), s. 229–230 (Recenzja)
 • Włodzimierz OlszaniecDante o naturze i pochodzeniu języka w De vulgari eloquentia I, 1–7, Młoda Polonistyka 2 (1998), s. 79–89
 • Włodzimierz OlszaniecDa un manoscritto perduto di Adso da Melk, Contributi 16 (1997), s. 115–117
 • Włodzimierz OlszaniecDe Humberti Eco Nomine rosae, Vox Latina 129 (1997), s. 420–421
 • Włodzimierz OlszaniecŹródła pisane do dziejów Nymfajonu, Archeologia 46  (1995), s. 81–88
 • Włodzimierz OlszaniecMenander’s Dyscolus 91, Hermes 123 (1995), s. 252–
 • Włodzimierz OlszaniecCyceron, Leliusz o przyjaźni, Filomata 400 (1990), s. 506–508