Instytut

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

Informacje kontaktowe

Status


Biogram

Zamiast biogramu zamieszczam tu linki do moich artykułów dla szerszej publiczności, mówią coś także o autorze (od najnowszych):

Agnieszki Krzemińskiej rozmowa ze mną o odczytaniu zwęglonych papirusów z Herkulanum (i jeszcze podcast na ten temat); wspomnienie o prof. Jerzym Kaczyńskim - moim łacinniku; o historii nauczania łaciny w mojej szkole - liceum Batorego; nieco wcześniejsze uhonorowanie mojego łacinnika i pożegnanie łaciny w Batorym (tekst dostępny także w wersji angielskiej, kampania odniosła pozytywny skutek, łacinę w Batorym udało się ocalić!); Co to jest filologia klasyczna - tekst programowy; o "literackim spacerze"; Agnieszki Krzemińskiej rozmowa ze mną o moich zainteresowaniach (stan na koniec roku 2015); o Palmyrze i o Wacławie Rzewuskim; wcześniejszy tekst o Palmyrze, czyli o walce o pamięć; o nowych wierszach Safony odczytanych z papirusu; o czytaniu greckiej poezji.

Zainteresowania naukowe

 • literatura Greków i Rzymian

Prowadzone zajęcia

Książki

Jan KwapiszThe Paradigm of Simias: Essays on Poetic Eccentricity (Trends in Classics Supplementary Volumes 75), de Gruyter , Berlin - Boston 2019 (recenzje: S. Beta, Religious Studies Review 46 (2020), s. 402-403, S. Bär, Gnomon 93 (2021), s. 654-656, E. Magnelli, Prometheus 48 (2022), s. 290-292)
Hellenistica Posnaniensia: Faces of Hellenistic Lyric, Jan Kwapisz (red.), Aitia, Regards sur la culture hellénistique 8.1, 2018 (specjalny numer czasopisma internetowego, zobacz)
Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice (Journal of Juristic Papyrology Supplements 30), Tomasz Derda (red.), Jennifer Hilder (red.), Jan Kwapisz (red.), Fundacja im. R. Taubenschlaga, Warszawa 2017 (recenzje: A. Petrovic, G&R 65 (2018), s. 145-148; M. Kaisin, Latomus 78 (2019), s. 232-235; M. Sotiriou, Journal of Hellenic Studies 141 (2021), s. 268-269)
Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)
Jan KwapiszThe Greek Figure Poems. Hellenistica Groningana 19, Peeters, Leuven - Paris - Walpole, Mass. 2013 (recenzje: M. Squire, BMCR 2013.10.59; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014; L. Floridi, Eikasmos 26, 2015, s. 457-465; M. Laurent, Eos 102 (2015), s. 375-381; J. Danielewicz, Gnomon 89 (2017), s. 204-207)
The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012

Artykuły i inne publikacje

 • Jan KwapiszJeszcze o Horacjańskiej Odzie do Archytasa, Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, nr 37 (2023), s. 51–60
 • Jan KwapiszThe Vigour of Timotheus (PMG 791.208), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 226 (2023), s. 39–40
 • Jan KwapiszA New Satyric or Comic Fragment from Praeneste?, Classical Philology 118 (2023), s. 399–403
 • Jan Kwapisz Acrostiche; Ars, technê [wspólnie z C. Urlacher-Becht]; Énigme [wspólnie z É. Wolffem]; Jeu, divertissement; Paignion; Simias de Rhodes; Technopaegnion (ou technopaignion), [W:] Dictionnaire de l'Épigramme littéraire dans l'Antiquité grecque et romaine, C. Urlacher-Becht (red.), BrepolsTurnhout 2022, s. – (s. 2–4; 154–158; 519–522; 835–836; 1120–1121; 1386–1388; 1441–1444)
 • Jan KwapiszGhosts and Epigrams, Aevum Antiquum 22 (2022), s. 87–102 (odpowiedź na artykuł P. Binga w ramach "Forum" czasopisma "Aevum Antiquum")
 • Jan KwapiszMiędzy antologią a fragmentem. O hellenistycznych zbiorach epigramów, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 12(15) (2022), s. 25–44
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: A.-L. Körfer, Kaiser Konstantin als Leser: Panegyrik, performance und Poetologie in den Carmina Optatians, de Gruyter, Berlin 2020, Phoenix 75 (2021), s. 169–171
 • Jan KwapiszSim(m)ias (2) of Rhodes, scholar-poet, 4th/3rd century BCE, [W:] Oxford Classical Dictionary (wyd. V, online), T. Whitmarsh et al. (red.), Oxford University PressOxford 2021, s. – (tylko wersja online)
 • Jan KwapiszTechnopaignia, [W:] Oxford Classical Dictionary (wyd. V, online), T. Whitmarsh et al. (red.), Oxford University PressOxford 2021, s. – (tylko wersja online)
 • Jan KwapiszPseudo-Lycophron, Alexandra 874-6 between Pindar and Horace, Hermes 149 (2021), s. 382–386
 • Jan Kwapisz"Linking Together Rushes and Stalks of Asphodel": The Forms of Theocritean Poetry, [W:] Brill's Companion to Theocritus, P. Kyriakou (red.), E. Sistakou (red.), A. Rengakos (red.), BrillLeiden - Boston 2021, s. 105–127
 • Jan KwapiszAn Odd Latin Word and the Date of anon. 155 FGE, Trends in Classics 12 (2020), s. 359–361
 • Jan KwapiszCert. Hom. Hes. 138-148 and AP XIV 147, Eikasmos 31 (2020), s. 191–200
 • Jan KwapiszSocrates' Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything: Explaining the Arithmetical Riddles of AP 14, American Journal of Philology 141 (2020), s. 457–486
 • Jan Kwapisz, Katarzyna PietruczukA Greek Rome, Palamedes 13 (2019/2020), s. 273–305 (specjalny numer czasopisma dedykowany Adamowi Ziółkowskiemu)
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: M. Tulli (ed.), Poesia e prosa di età ellenistica: In ricordo di Roberto Pretagostini, Pisa 2017, Bryn Mawr Classical Review 2019.08.56 (2019), s. – (zobacz)
 • Jan Kwapisz, Katarzyna PietruczukYour Own Personal Library of Alexandria: Callimachus' Scholarly Works and their Readers, [W:] Callimachus Revisited: New Perspectives in Callimachean Scholarship (Hellenistica Groningana 24), J.J.H. Klooster (red.), M.A. Harder (red.), R.F. Regtuit (red.), G.C. Wakker (red.), PeetersLeuven - Paris - Bristol, CT 2019, s. 221–247
 • Jan KwapiszThe Technê of Aratus' Leptê Acrostich, Enthymema 23 (2019), s. 374–389
 • Jan KwapiszHellenistyczna wiązanka Danielewicza [recenzja książki: J. Danielewicz, Antologia liryki hellenistycznej, PWN, Warszawa 2018], Meander 73 (2018), s. 161–176
 • Jan KwapiszThe Three Preoccupations of Simias of Rhodes, Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle 8.1 (2018), s. – (zobacz)
 • Jan KwapiszAn Unnoticed Fragment of Laevius?, Philologus 162 (2018), s. 178–180
 • Jan KwapiszMieczysław Grzesiowski (1923-2017), Meander 72 (2017), s. 3–8
 • Jan KwapiszIntroduction: Fun from Fragments, [W:] Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice (Journal of Juristic Papyrology Supplements 30), T. Derda (red.), J. Hilder (red.), Jan Kwapisz (red.), Fundacja im. R. TaubenschlagaWarszawa 2017, s. 3–20
 • Jan KwapiszOptatian and the Order of Court Riddlers, [W:] Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian. Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine (Morphomata 33), M. Squire (red.), J. Wienand (red.), FinkPaderborn 2017, s. 165–190
 • Jan KwapiszWhen Is a Riddle an Epigram?, [W:] Dialect, Diction, and Style in Greek Literary and Inscribed Epigram (Trends in Classics Supplementary Volumes 43), E. Sistakou (red.), A. Rengakos (red.), de GruyterBerlin 2016, s. 151–171
 • Jan KwapiszSotades on Kings, Eikasmos 27 (2016), s. 121–136
 • Jan KwapiszP. Heid. G 310a Revisited: Hellenistic Sotadeans, Hexameters, and More?, [W:] Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology (Journal of Juristic Papyrology Supplements 28), T. Derda (red.), A. Łajtar (red.), J. Urbanik (red.), University of Warsaw - R. Taubenschlag FoundationWarsaw 2016, s. 145–153
 • Jan KwapiszDeciphering Ne Luscinia Segnior, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 5(8) (2015), s. 167–182
 • Jan KwapiszBehaghel's Club, Classical Quarterly 64 (2014), s. 615–622
 • Jan KwapiszKraters, Myrtle and Hellenistic Poetry, [W:] Hellenistic Poetry in Context (Hellenistica Groningana 20), M.A. Harder (red.), R.F. Regtuit (red.), G.C.Wakker (red.), PeetersLeuven - Paris - Walpole, Mass. 2014, s. 195–215
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: S. Monda, Ainigma e griphos: Gli antichi e l’oscurità della parola, Pisa 2012, Bryn Mawr Classical Review 2014.01.36 (2014), s. – (zobacz)
 • Jan KwapiszWere There Hellenistic Riddle Books?, [W:] The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de GruyterBerlin - Boston 2013, s. 148–167
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: N. Breitenstein, Petronius, Satyrica 1–15. Text, Übersetzung, Kommentar (Texte und Kommentare 32), de Gruyter, Berlin 2009, Journal of Roman Studies 102 (2012), s. 390–392
 • Jan KwapiszUnieobecnienie Posejdipposa, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 169–186
 • Jan KwapiszPosidippus at Sea, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 176 (2011), s. 63–68
 • Jan KwapiszPosidippus 118.15 A.-B. (SH 705.14): the Nile, not the Isles, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 172 (2010), s. 27–28
 • Jan KwapiszParandowski po burgundzku, Pamiętnik Literacki 101/3 (2010), s. 165–170
 • Magdalena Zawadzka, Jan KwapiszA Note on Petronius 79.6, Classical Quarterly 59 (2009), s. 665–667
 • Jan KwapiszA Lesson for the King: Sotades' Invective against Ptolemy (fr. 1 and 16 Powell) and Callimachus' Epigram 1 Pfeiffer, Symbolae Philologorum Posnaniensium 19 (2009), s. 85–94
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: R. Pretagostini, Ricerche sulla poesia alessandrina II. Forme allusive e contenuti nuovi, Roma 2007, Bryn Mawr Classical Review 2008.10.28 (2008), s. – (zobacz)
 • Jan KwapiszUżycia i nadużycia teorii intertekstualności w badaniach nad Teokrytem, [W:] Anna Marchewka (red.), Rem acu tangere. Studia interdisciplinaria ad linguam et litteras Graecorum antiquorum pertinentia, Wydawnictwo UGGdańsk 2008, s. 111–121
 • Jan KwapiszArchaeology of Il. 19, 387 and Od. 1, 128, Hermes 136 (2008), s. 119–122
 • Jan KwapiszMuse vs. Muses in the P. Berol. inv. 13270, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 164 (2008), s. 45–46
 • Jan KwapiszPetronius Satyricon 29.5 Smoothed, Mnemosyne 61 (2008), s. 303–305
 • Jan KwapiszKiedy feministka spotyka muzę [recenzja], Meander 60 (2005), s. 253–258
 • Jan KwapiszPalamedes i skowronki [recenzja], Meander 60 (2005), s. 393–396