mgr Inga Grześczak

Informacje kontaktowe


Dyżury

  • czwartki, 13:15–14:45, (semestr zimowy 2020/2021 (Google Meet po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową))

Status

  • starszy asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

Starszy (cóż poradzić, lata lecą) asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem IFK UW, latynistka.  Prowadzi  zajęcia z praktycznej nauki języka łacińskiego w IFK, lektoraty z łaciny na muzykologii i filozofii (a od czasu do czasu także na innych kierunkach) oraz zajęcia fakultatywne z redakcji tekstu i gramatyki opisowej języka polskiego. Autorka zbiorów esejów o antyku (Ścieżki śródziemnomorskie, Alfabet antyczny), podręcznika do nauki łaciny (Fons et origo. Łacina dla średniozaawansowanych), współtłumaczka (razem z Agnieszką Szopińską i Piotrem Bańkowskim) O słynnych kobietach Giovanniego Boccaccia, redaktorka wielu tytułów wydawniczych dotyczących antyku lub jego recepcji (od prac naukowych poczynając, na powieściach kryminalnych kończąc), organizatorka cyklu wykładów dla młodzieży w ramach Laboratorium IFK, współorganizatorka konferencji i warsztatów dydaktycznych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Pomysłodawczyni i koordynatorka cyklów wykładów/pogadanek dla uczniów liceów Ambulatorium Instytutu Filologii Klasycznej.


Zainteresowania naukowe

  • Zainteresowania naukowe niesprecyzowane, zainteresownia nienaukowe zmienne. Czyta nałogowo od szóstego roku życia. Ulubiony bohater literacki – ex aequo Hans Castorp i Karlsson z Dachu. Ulubiony sposób spędzania czasu – tłuc się rozklekotanym autokarem przez pół Europy, żeby zobaczyć np. zamki katarów.

Prowadzone zajęcia


Książki

  • Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, Włodzimierz Olszaniec (red.), Mikołaj Olszewski (red.), przeł.: Inga Grześczak, Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)

  • Zygmunt KubiakPrzybliżenia. Studia nad twórczością Klemensa Janickiego (Janicjusza) i Jana Kochanowskiego. U początków poezji polskiej., Inga Grześczak (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2015

  • Wszystkie drogi prowadzą do łaciny, Inga Grześczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015

  • Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)

  • Inga GrześczakAlfabet antyczny, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013


Artykuły i inne publikacje

    (brak)