Działalność
Okładka publikacji 'Typing Labels: Structures, Expressions, and Minimalist Syntax'

Jarosław Jakielaszek

Typing Labels: Structures, Expressions, and Minimalist Syntax

Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW

Warszawa, 2014