Działalność
Okładka publikacji 'Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia.'

Juliusz Domański

Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia.

(http://pau.krakow.pl/publikacje_online/Lacina_w_Polsce.pdf)

PAU

Kraków, 2020