Działalność
Okładka publikacji 'Metamorfozy pojęcia filozofii, przedmową poprzedził P. Hadot'

Juliusz Domański

Metamorfozy pojęcia filozofii, przedmową poprzedził P. Hadot

przeł.: Z. Mroczkowska
przeł.: M. Bujko

(Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 15)

IFiS PAN

Warszawa, 1996