Działalność
Okładka publikacji 'Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, wydanie drugie poprawione i uzupełnione streszczeniem niemieckim'

Juliusz Domański

Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, wydanie drugie poprawione i uzupełnione streszczeniem niemieckim

(wydanie pierwsze: Ossolineum, Wrocław 1973)

Fundacja Aletheia

Warszawa, 2001