Działalność
Okładka publikacji 'De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy'

De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy

(Tytuł książki nawiązuje do sesji naukowej zorganizowanej 15 czerwca 2015 roku przez Instytut Filologii Klasycznej UW przy współpracy Instytutu Historii Nauki PAN. Tom podzielono na dwie części; na pierwszą składają się studia przedstawiające zagadnienia ogólne, opisujące stan badań i perspektywy, jakie dają badania źródłoznawcze. W części drugiej zebrano natomiast studia szczegółowe, analizujące źródła rękopiśmienne, z podkreśleniem ich wartości dla badań neolatynistycznych. Artykuły uszeregowano chronologicznie, a ich zakres czasowy sięga od późnej starożytności po wiek siedemnasty.)

Wydział Polonistyki UW

Warszawa, 2016