Aktualności

Projekt MNiSW Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

2024-05-27

Szanowni Państwo,

Ministerstwo ogłosiło nabór w projekcie Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętnościaktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
 
 1. Kto może wziąć udział? Wszystkie osoby studiujące na kierunkach I i II stopnia na Wydziale Polonistyki.
 2. Okres realizacji projektu: Nie dłużej niż 18 miesięcy, do 31 grudnia 2025 r.
 3. Koszty projektu:
  • Indywidualny projekt: do 80 000 zł.
  • Projekt zespołowy: do 500 000 zł.
 4. Wymagania:
  • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  • Pozytywna opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego.
 5. Kryteria oceny:
  • Plan i rodzaj aktywności (0-10 pkt).
  • Zasadność i racjonalność kosztów projektu (0-10 pkt).
  • Potencjał do realizacji celu projektu (0-40 pkt).
  • Kwalifikacje lub kompetencje do osiągnięcia (0-10 pkt).
  • Opis sposobu zapewnienia trwałości rezultatów projektu (0-10 pkt).
 6. Próg kwalifikacyjny: 41 pkt.
 7. Termin przesyłania wniosków w kwalifikacjach wydziałowych: 5.06.2024 na adres marta.jaworek@uw.edu.pl