Aktualności

Krakowsko-warszawsko-wrocławskie seminarium PTF 21 III

2024-03-14

Zapraszamy na kolejne seminarium poświęcone poezji hellenistycznej w ramach cyklu organizowanego pod egidą Oddziału Krakowskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Spotkanie odbędzie zdalnie w czwartek 21 marca o godz. 18.30 za pośrednictwem Google Meet, https://meet.google.com/rvj-jdzf-ywu.
 
Dr hab. Jan Kwapisz, prof. ucz. (Instytut Filologii Klasycznej UW)
 
wygłosi referat pt.
 
Co jest białe jak bielmo (P. Vindob. G 40611 kol. VI 21).
 
 
Streszczenie:
 
P. Vindob. G 40611 to opublikowany w 2015 r. papirus z III w. przed Chr. - lista incipitów 226 (!) epigramów. To dokument ogromnie zwiększający naszą wiedzę o epigramie hellenistycznym, ale zarazem frustrujący ze względu na fragmentaryczność zachowania utworów. Problemy, jakich przysparza badaczom, zilustruję przyglądając się jednemu z incipitów. Zasugeruję jego znaczenie dla naszej wiedzy o metryce poezji starożytnej, a także przedstawię dalece hipotetyczną propozycję interpretacyjną.