Komunikat w sprawie terminów rozliczenia roku akademickiego

2014-08-28

Drodzy studenci,

przypominamy, że:

1. Komplet wpisów powinni Państwo uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej czyli do 14 września.

2. W ciągu następnego tygodnia  powinni Państwo zgłosić się do opiekuna roku z kartą lektur (sekretariat tymczasem dostarczy wydruk karty z USOS opiekunowi roku), by potwierdził uzyskanie wymaganych punktów ECTS i obliczył średnią ocen. Proszę pamiętać, że opiekun nie zrobi tego od ręki, dlatego nie należy zgłaszać się do niego w ostatniej chwili.

3. Po uzyskaniu wpisu od opiekuna roku kartę z USOS i kartę lektur należy złożyć w sekretariacie.

4. Osoby, które z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów będą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku powinny złożyć  odpowiednie podanie skierowane do wicedyrektora (poparte przez opiekuna roku) w terminie siedmiu dni po sesji egzaminacyjnej czyli najlepiej 15-21 września.

5. Wszystkie sprawy muszą być załatwione do 30 września. W innym razie od 1 października student nierozliczony zostaje skreślony z listy studentów.

6. Na koniec studiów licencjackich i magisterskich  konieczne jest także złożenie karty obiegowej z bibliotek (IFK, UW).

7. Egzamin licencjacki, magisterski należy zdać do 30 września.

8. Studentom III roku przypominamy, że rejestracja w systemie IRK na studia magisterskie kończy się 22 września.

 

Życzymy Państwu udanej sesji.

Dyrekcja IFK


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej