mgr Monika Mikuła

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • piątki, 13:30–14:30, (MeetGoogle po wcześniejszym umówieniu spotkania via mail)

Status

 • kierownik studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • asystent w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
 • członkini Zarządu Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • członkini Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Biogram

KOMPETENCJE KIEROWNIKA STUDIÓW

 • zatwierdzanie i ogłaszanie sylabusów przedmiotów
 • ustalanie i ogłaszanie obsady oraz rozkładu zajęć
 • określanie zasad zapisów na zajęcia
 • uznawanie efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów, stażu, praktyki poza Uniwersytetem lub w wyniku uczestnictwa w pracach badawczych
 • wydawanie zgody na na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz określanie jej szczegółowych zasad
 • zaliczanie praktyk zawodowych
 • określanie równoważności przedmiotów i etapów studiów przez uznanie określonego przedmiotu lub etapu studiów za ekwiwalentny z odpowiednio przedmiotem lub etapem studiów, do którego realizacji student jest zobowiązany zgodnie z programem i planem studiów
 • zaliczanie etapów studiów
 • przyznawanie warunkowych wpisów na kolejny etap studiów
 • kierowanie na powtarzanie etapu studiów
 • ustalanie różnic programowych w indywidualnych sprawach
 • wznawianie studiów
 • ustalanie harmonogramu egzaminów w sesji egzaminacyjnej w porozumieniu z właściwym organem samorządu studnetów
 • weryfikowanie na wniosek studenta poprawności danych w informatycznym systemie obsługi studentów 

WYKSZTAŁCENIE

 • 1990 rok ukończone studia w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). 
 • 2000 rok ukończone Podyplomowe Studia Helleńskie w Ośrodku Badań nad Kulturą Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (z oceną celującą).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1990-1992 nauczycielka języka łacińskiego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. 
 • 1989-2005 wykładowca języka greckiego oraz języka łacińskiego w Warszawskim Seminarium Teologicznym. 
 • 1993-2014 lektor w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • od 2015 wykładowca w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • od 2019 asystent w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE

 • 2006-2008 –  współpraca z Zespołem Filhelleńskim Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW w ramach grantu "Filhellenizm w Polsce."
 • 2017 - współpraca z Zespołem Filhelleńskim i Pracownią Romantyczną Wydziału Artes Liberales UW realizującymi projekt badawczy "Odnaleziony reptularz Juliusza Słowackiego o podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku"

STYPENDIA

 • 1999 rok – sześciotygodniowe stypendium w International Summer School for Greek Language, history and culture Uniwersytetu Ateńskiego (21 czerwca-29 lipca) 
 • 2000 rok – miesięczne stypendium (30 lipca-27 sierpnia) w International Summer School for Greek Language, history and culture, Institute for Balkan Studies
 • 2009 rok – miesięczne stypendium w International Writers and Translators’ Center of Rhodos (1-31 sierpnia)

KONFERENCJE

 • "Obraz Wielkiej Matki w trzech szkicach Wolnych Oblężonych Dionizjosa Solomosa" (konferencja międzynarodowa "Antyk i tradycja antyczna", Warszawa 7-11.11.2007)
 • "Zakintos Solomosa" (konferencja międzynarodowa "Antyk i tradycja antyczna", Warszawa 7-11.11.2007)
 • "Dwa na słońcach swych podobnych - bogi. Paralele romantyczne w twórczości i życiu Dionizjosa Solomosa i Juliusza Słowackiego" (konferencja międzynarodowa "Modern Greek Queries", Poznań 16-18.04.2015)
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 27.11.2015)
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty metodyczne (Warszawa, 18.11.2016)
 • organizacja warsztatów dydaktycznych Minutum sed perfectum w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 17.11.2017)
 • organizacja konferencji naukowo-dydaktycznej Per antiquitatem ad humanitatem w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 09.11.2018)

Zainteresowania naukowe

 • Jak ze starej greki powstała nowa?
 • Romantyzm grecki - twórczość D. Solomosa

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Monika Mikuła, Magdalena PopiołekἝλληνές ἐσμεν πάντες. Podręcznik do nauki języka starogreckiego., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017

 • Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 , Monika Mikuła (red.), Magdalena Popiołek (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016

 • Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)

 • Monika MikułaHellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013

 • Monika MikułaFilhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, M. Borowska (red.), M. Kalinowska (red.), K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2012 („Moje życie jest tylko fragmentem. Wyimek z życia Dionizjosa Solomosa. Rok 1836 – rok spotkania z Juliuszem Słowackim” Monika Mikuła, s. 145-153)

 • M. Kalinowska, L. Droulia, J. Axer, P. Marciniak, Monika Mikuła, E. Wesołowska, M. Kuziak, L. Nawarecka, U. Cierniak, P. Chomik, M. P. Kruk, J. Raszewski, M. Junkiert, M. Bajko, P. KordosFilhellenizm w Polsce. Rekonesans, M. Kalinowska, M. Borowska, J. Ławski, K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2007 ("Grecki i polski Korsarz. Lambro Juliusza Słowackiego i Lambros Dionizjosa Solomosa" M. Mikuła, s. 227-254)

 • Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t III, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Małgorzata Borowska, Paweł Krupka, Monika Mikuła, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Kobieta z Zakintos" tłum. M. Mikuła, s. 160-194)

 • Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t. I, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Paweł Majewski, Monika Mikuła, Karol Pacan, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Piękna pastereczka" tłum. M. Mikuła, s. 80-102)


Artykuły i inne publikacje

 • Monika MikułaNa marginesie III pieśni „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”. Dionizjos Solomos w świetle swojej korespondencji, wspomnień przyjaciół i poematu Juliusza Słowackiego , [W:] Marii Kalinowskiej, Elżbiety Kiślak i Zbigniewa PrzychodniakRaptularz wschodni Juliusza Słowackiego, Edycja – studia – komentarze, tom III, Studia i interpretacje , DiGWarszawa 2019, s. 197–211