prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 13:30–15:00, (semestr zimowy 2020/2021 (meet.google.com/qtd-ztxn-wyk))

Status

 • profesor w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • literatura nowołacińska
 • tradycja antyczna i jej recepcja w dobie nowożytnej
 • korespondencja sztuk w tekstach kultury

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2013

 • Barbara Milewska-Waźbińska, Magdalena GórskaW teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010

 • Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2008

 • Barbara Milewska-WaźbińskaArs epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

 • Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Juliusz Domański (red.), Instytut Filologii Klasycznej, Polskie Towarzystwo, Warszawa 2006

 • Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Mieczysław Mejor  (red.), Instytut Filologii Klasycznej–Wydział Polonistyki, Warszawa 2003

 • Barbara Milewska-WaźbińskaW kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich, Wydział Polonistyki, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 1998

 • Barbara Milewska-WaźbińskaSebastiani Fabiani Sulmircensis Acerni „Victoria deorum” ed. B. Milewska, Ossolineum, Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae etc 1986


Artykuły i inne publikacje

 • Włodzimierz Olszaniec, Barbara Milewska-WaźbińskaHeredes et scrutatores. Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego, Nauka 3 (2017), s. 119–125
 • Barbara Milewska-Waźbińska„Tota pulchra es Maria”. Kilka uwag o wierszach kunsztownych ku czci Matki Boskiej , [W:] Staropolska literatura dewocyjna, Iwona Dacka-Górzyńska (red.), Joanna Partyka (red.), DiGWarszawa 2015, s. 129–137
 • Barbara Milewska-WaźbińskaTopos mors immatura i jego funkcje (na przykładzie łacińskiego cyklu poetyckiego z 1647 roku), [W:] Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, Jarosław Nowaszczuk (red.), WYdawnictwo Uniwersytetu SzczecińskiegoSzczecin 2015, s. 99–113
 • Barbara Milewska-WaźbińskaJak lekarz z Saksonii o Warszawie pisał … , [W:] Literatura piękna i medycyna, Maciej Ganczar (red.), Piotr Wilczek (red.), HominiKraków 2015, s. 83–100
 • Barbara Milewska-WaźbińskaLo spirito del Boccaccio. Appunti dallo scrittoio di un neolatinista , [W:] Boccaccio e la nova ars narrandi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), nstytut Filologii Klasycznej UW – Wydawnictwo Sub Warszawa 2015, s. 129–136
 • Barbara Milewska-WaźbińskaKazania sejmowe – kilka uwag o kontekście ikonograficznym i literackim , [W:] Piotr Skarga - w czterechsetną rocznicę śmierci, Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w BiałymstokuBiałystok 2014, s. 9–28
 • Barbara Milewska-WaźbińskaGaius Cornelius Gallus come personaggio letterario , [W:] Carminis Personae – Character in Roman Poetry, Maria Grazia Iodice (red.), Peter LangFrankfurt am Main  2014, s. 21–27
 • Barbara Milewska-WaźbińskaPowrót (do) Mary Poppins , [W:] Zapomniane/ zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach, Ewa Ihnatowicz (red.), Wydział Polonistyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2014, s. 163–178
 • Barbara Milewska-WaźbińskaBiblioteka antyczna Szymona Okolskiego. Na marginesie lektury Orbis Polonus , Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nr XIII (XXIV) (2014), s. 153–160
 • Barbara Milewska-WaźbińskaArs citandi. Z warsztatu neolatynisty, Studia Classica et Neolatina XII (2014), s. 9–18
 • Bartłomiej Czarski, Barbara Milewska-WaźbińskaPattern Heraldic Forms in Old Polish Literature: Inspirations, Realizations, Functions, [W:] Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbHFrankfurt am Main 2013, s. 135–152
 • Barbara Milewska-WaźbińskaLatin as the language of social communication (based on the Latin heraldic work by Szymon Okolski, Roczniki Humanistyczne LXI (2013), s. 55–61
 • Barbara Milewska-Waźbińska, Bartłomiej CzarskiPattern Heraldic Forms.in Old Polish Literature: Inspirations, Realizations, Functions, [W:] Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbHFrankfurt am Main 2013, s. 135–152
 • Barbara Milewska-WaźbińskaSzkolna edukacja Jana Sobieskiego w duchu humanizmu chrześcijańskiego i obywatelskiego , [W:] red. Dominika Walawender-Musz Primus inter pares, Muzeum Pałac w WilanowieWarszawa 2013, s. 18–25
 • Barbara Milewska-WaźbińskaWaste of Time or Artistic Expression? Notes on poesis artificiosa of the Modern Era, [W:] The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry, J. Kwapisz, D. Petrain, M. Szymański (red.), de GruyterBerlin - New York 2013, s. 377–397
 • Barbara Milewska-WaźbińskaLatin in the Public Space of Baroque Europe , [W:] Polish Baroque, European Context, P.Salwa (red.), Wydział Artes LiberalesWarszawa 2012, s. 9–17
 • Barbara Milewska-WaźbińskaIn the wake of Plutarch. Antique tradition in Neo-Latin heraldic work, [W:] Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), Astrid Steiner-Weber  (red.), BrillLeiden 2012, s. 693–701
 • Barbara Milewska-WaźbińskaVeteris metro Lucreti. Osobliwy passus o budowie wszechświata w łacińskim eposie o Bolesławie Śmiałym, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Uniwersytet Warszawski - Instytut Filologii KlasycWarszawa 2012, s. 121–134
 • Barbara Milewska-WaźbińskaZ Szymonem Starowolskim na szlaku sarmackich nekropolii, Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza t.62 (2012), s. 159–176
 • Barbara Milewska-WaźbińskaRóżne oblicza zmiennej Fortuny, Nauka nr 2 (2012), s. 157–166
 • Barbara Milewska-WaźbińskaHeraldic Zoo of the Polish-Lithuanian Commonwealth: an invitation , [W:] Birthday Beasts Book, Cultural Studies in honor of Jerzy Axer, K. Marciniak (red.), Wydawnictwo WilczyskaWarszawa 2011, s. 233–239
 • Barbara Milewska-WaźbińskaFilologia praktyczna i kultura łacińska XVII wieku , [W:] Humanizm i Filologia, A. Karpiński (red.), Wydawnictwo NeritonWarszawa 2011, s. 313–354
 • Barbara Milewska-WaźbińskaAlla ricerca di Omero. Sulle tradizioni rinascimentali dell’Iliade, HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies VI 1  (2011), s. 59–63
 • Barbara Milewska-WaźbińskaHumanistyczny model autorstwa – poezja nowołacińska w Polsce , [W:] Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, M. Prejs (red.), Wydawnictwo NeritonWarszawa 2010, s. 83–109
 • Barbara Milewska-WaźbińskaMegalomania narodowa? Charakterystyka szlachty na podstawie herbarzy staropolskich, Studia Europaea Gnesnensia – Gnieźnieńskie Studia Europejskie nr 1-2 (2010), s. 77–85
 • Barbara Milewska-WaźbińskaVera nobilitas. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich , [W:] Etos humanistyczny, P. Urbański (red.), Wydawnictwo NeritonWarszawa 2010, s. 177–193
 • Barbara Milewska-WaźbińskaOrbis Polonus herbami malowany , [W:] Fortunniejszy był język, bo ten i dziś miły, Colloquium Neolatinum IV , I. Bogumił, Z. Głombiowska (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk 2010, s. 163–171
 • Barbara Milewska-Waźbińska„Orbis Polonus” Szymona Okolskiego jako świadectwo kultury literackiej XVII wieku , [W:] Staropolskie kompendia wiedzy, I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka (red.), DiGWarszawa 2009, s. 157–164
 • Barbara Milewska-WaźbińskaApolog, exemplum, emblemat – o metamorfozach antycznej anegdoty , [W:] Narracja Historia Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, Ł. Grutzmacher  (red.), OBTA –TrioWarszawa 2009, s. 27–34
 • Barbara Milewska-WaźbińskaDelectare oder docere? Zitate aus den Werken des Ovid in einem Emblembuch aus dem 17. Jahrhundert , Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae XIX (2009), s. 345–353
 • Barbara Milewska-WaźbińskaW poszukiwaniu Homera. Uwagi o renesansowych przekładach Iliady, Odrodzenie i Reformacja w Polsce LIII (2009), s. 109–118
 • Barbara Milewska-WaźbińskaAmor i Psyche w Pałacu w Wilanowie. Kontekst literacki, Studia Wilanowskie, XVI (2009), s. 97–107
 • Barbara Milewska-WaźbińskaPrzyjaźń humanistów – wzorce, postawy, ekspresja literacka , [W:] Humanizm polski długie trwanie – tradycje – współczesność (Studia i materiały), A.Nowicka-Jeżowa i M.Cieński przy współpracy A.Pawlak (red.), Wydawnictwo NeritonWarszawa 2008-2009, s. 63–74
 • Barbara Milewska-WaźbińskaMors initium vitae. Europejska Respublica litterarum wobec śmierci , [W:] Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie? , J.Sobczak, A. W. Mikołajczak przy udziale Bartosza Hordeckie (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAMPoznań 2008, s. 375–381
 • Barbara Milewska-WaźbińskaExulowie wszystkich czasów, czyli Owidiusz i inni, Symbolae Philologorum Posnaniensium XVIII (2008), s. 421–428
 • Barbara Milewska-WaźbińskaHypomnema Franciscanum and the Problematics of Religious Visual Poetry , [W:] Pietas Humanistyca. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context, P. Urbański (red.), Peter Lang Frankfurt am Main  2006, s. 225–237
 • Barbara Milewska-WaźbińskaExulis haec vox est – o sposobie tworzenia wizerunku poetyckiego i jego odbiorze , [W:] Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Juliusz Domański (red.), Warszawa 2006, s. 189–196
 • Barbara Milewska-WaźbińskaAb uno eodemque. Kilka uwag o autoprzekładach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego , [W:] Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs (red.), Wydawnictwo ANTAWarszawa 2005, s. 126–135
 • Barbara Milewska-WaźbińskaWizerunek Matki Boskiej w łacińskim eposie poety z Ustrzyk , Rocznik Przemyski,.XLI, z.3 (2005), s. 47–51
 • Barbara Milewska-WaźbińskaSculpta manent. Uwagi o łacińskich inskrypcjach z XVII i XVIII wieku , [W:] Od średniowiecza po Oświecenie. Studia classica et neolatina VI, Z. Głombiowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk 2004, s. 120–128
 • Barbara Milewska-WaźbińskaAntyczną ścieżką do Europy , [W:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, A. Mikołajczak, M. Walczak-Mikołajczak (red.), Wydawnictwo Collegium Europaeum Gnesnense Gniezno 2003, s. 101–110
 • Barbara Milewska-WaźbińskaKwiateczek nogą śmierci podeptany, czyli o recepcji pewnego motywu , [W:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, M. Mejor, B. Milewska-Waźbińska (red.), Instytut Filologii Klasycznej – Wydział PolonistykWarszawa 2003, s. 137–146
 • Barbara Milewska-WaźbińskaLa funzione dell’iscrizione nel programma artistico della Rotonda del Palazzo sull’Acqua a Łazienki , [W:] Polonia 1795/ Venezia 1797. Morte ed eredità di due repubbliche, H. Samsonowicz (red.), Warszawa 2002, s. 283–288
 • Barbara Milewska-Waźbińska„Corona urbis et orbis” Jakuba Pawła Radlińskiego. (Uwagi o poetyckim pomniku wystawionym Bibliotece Załuskich) , Rocznik Biblioteki Narodowej 33-34 (2001), s. 57–66
 • Barbara Milewska-WaźbińskaThe Turks in the Renaissance Latin Poetry of Poland , [W:] Europa und die Türken in der Renaissance, B.Guthmüller, W. Kühlmann (red.), Max Niemeyer VerlagTübingen 2000, s. 437–442
 • Barbara Milewska-WaźbińskaThe Poetry of Joannes Dantiscus in the Diplomatic Service , [W:] Joannes Dantiscus (1485-1548).Polish Ambassador and Humanist, Joseph Ijsewijn, Wouter Bracke (red.), Paleis AcademienBrussel  1996, s. 109–114
 • Barbara Milewska-WaźbińskaPoezja polsko-łacińska czasów Sarbiewskiego , [W:] Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ, J.Bolewski, J.Z.Lichański, P. Urbański (red.), BobolanumWarszawa 1995, s. 51–62
 • Barbara Milewska-WaźbińskaOwidiusz - Tristia I 2 , [W:] Elegia poprzez wieki. , Ignacy lewandowski (red.), VIS WydawnictwoPoznań 1995, s. 93–100
 • Barbara Milewska-WaźbińskaMiędzy literaturą a historią. Uwagi o „Sobiesciados carminum libri quinque” Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego , Meander nr 7-8  (1994), s. 359–364
 • Barbara Milewska-WaźbińskaRes Sacra Miser. Philologische Glosse , Eos LXXX  (1992), s. 337–340
 • Barbara Milewska-WaźbińskaO roli twórczej inspiracji (na podstawie „Victoria deorum” Klonowica i „Zodiacus vitae” Palingeniusa , Meander nr 3  (1989), s. 127–134
 • Barbara Milewska-Waźbińska„Pożar wojny tureckiej” jako próba translatorska Sebastiana Fabiana Klonowica , Meander nr 1 (1987), s. 27–33
 • Barbara Milewska-WaźbińskaMitologia wykładnią nauk moralnych w „Victoria deorum” Sebastiana Klonowica, Meander nr 10  (1985), s. 423–428
 • Barbara Milewska-WaźbińskaDwie redakcje poematu Sebastiana Fabiana Klonowica „Victoria deorum” , Eos LXV  (1977), s. 273–283