• David Frick, Kaja Szymańska, Bartłomiej Czarski

  Polska "philologia sacra" w czasach reformacji i kontrreformacji : kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632)

  Więcej
 • Bartłomiej Czarski

  Coins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244

  Więcej
 • Bartłomiej Czarski

  Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, opracował Bartłomiej Czarski

  Więcej
 • Bartłomiej Czarski

  Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej

  Więcej
 • Bartłomiej Czarski

  Franciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski

  Więcej

dr Bartłomiej Czarski

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 09:45–11:15, (Google Meet po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

Status

 • Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Renesansem
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW w kadencji 2019-2020
 • Redaktor tematyczny w czasopiśmie "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo"
 • Członek redakcji naukowej serii "Biblioteka dawnej literatury popularnej i okolicznościowej"

Biogram

Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym i polskim. Doktoryzowałem się w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Przez wiele lat związany byłem także z Zakładem Starych Druków Biblioteki Narodowej. Interesuję się przede wszystkim literaturą nowołacińską i recepcją antyku w czasach nowożytnych. Szczególnie ciekawi mnie związek różnych form literackich z komponentem wizualnym oraz historia literatury w powiązaniu z historią książki. Badam też książki emblematyczne i stemmaty. Dużo czasu poświęciłem recepcji motywów znanych ze starożytnych monet. Obecnie swoją uwagę kieruję przede wszystkim ku różnym formom komunikacji XV- i XVI-wiecznych wydawców ze środowiskiem czytelniczym.


Zainteresowania naukowe

 • Literatura nowołacińska.
 • Recepcja antyku w dobie nowożytnej.
 • Historia literatury w kontekście dziejów książki.

Prowadzone zajęcia


Książki

 • David Frick Polska "philologia sacra" w czasach reformacji i kontrreformacji : kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632), przeł.: Kaja Szymańska, Bartłomiej Czarski, Wydział Polonistyki (UW), Warszawa 2018 (Tłumaczenie z łaciny)

 • Bartłomiej CzarskiCoins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017 (Monografia wydana jako numer rocznika Polish Libraries)

 • Bartłomiej CzarskiDwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, opracował Bartłomiej Czarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (edycja krytyczna)

 • Bartłomiej CzarskiStemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012

 • Bartłomiej CzarskiFranciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Warszawa 2011 (Edycja krytyczna z przekładem)


Artykuły i inne publikacje

 • Bartłomiej CzarskiLemmas in the Old-Polish Armorial Poetry as a Manifestation of Genre Hybridization, Terminus 21 (Special Issue 1) (2019 [2020]), s. 53–80 (doi:10.4467/20843844TE.19.026.11287)
 • Bartłomiej CzarskiChronica Polonorum, [W:] Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Gabriele Koster (red.), Christina Link (red.), Sandstein VerlagMagdeburg 2019, s. 622–623 (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiDie Sachsenspiegel-Ubersetzung des polnischen Juristen Paweł Szczerbic, [W:] Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Gabriele Koster (red.), Christina Link (red.), Sandstein VerlagMagdeburg 2019, s. 299– (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiStaropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych, [W:] Dawna książka i jej właściciele T. 2, D. Sidorowicz-Mulak (red.), A. Franczyk-Cegła (red.), OssolineumWrocław 2018, s. 287–300
 • Bartłomiej CzarskiStanisław Okszyc Orzechowski (Przemyśl, 1513-Żurawica, 1566), [W:] Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, Paweł Jaskanis (red.), Stella Rollig (red.), Maike Hohn (red.), Konrad Pyzel (red.), Winterpalais-Muzeum Pałacu Króla Jana III w WilanoWien-Munchen-Warszawa 2017, s. 163– (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiConcerning Ancient Coins and Emblems: Some Notes on the Second Book of Alciato, [W:] Emblems and Impact, Vol. 1, I. Hoepel (red.), S. McKeown,  (red.), Cambridge Scholars Publishing 2017, s. 393–418
 • Bartłomiej CzarskiNie całkiem utracona pamiątka wizytacji diecezjalnej Jerzego Radziwiłła z roku 1597, Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVII (2017), s. 11–24
 • Bartłomiej CzarskiRecenzja książki Justyny Kiliańczyk-Zięby "Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe", Kraków 2015, Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVII (2017), s. 221–228
 • Bartłomiej CzarskiAndreas Alciatus and Bona Sforza: in Pursit of the Oldest Traces of „Emblematum Liber, Polish Emblems 1 (2016), s. – (http://polishemblems.uw.edu.pl/index.php/en/news-uk/49-news-text-1)
 • Bartłomiej Czarski, dr Piotr JaworskiRespublica liberata. The Coin of Brutus Commemorating the Ides of March in the Emblematic Interpretation of Alciatus, Polish Numismatic News IX (2015), s. 249–284
 • Bartłomiej CzarskiRecepcja antycznej ikonografii monetarnej w XVI-wiecznych drukach emblematycznych (projekt badawczy Biblioteki Narodowej), Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVI (2015), s. 109–134
 • Bartłomiej CzarskiAntyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andreasa Alciatusa w kontekście źródeł literackich, [W:] O miejsce książki w historii sztuki, A Gronek (red.), Collegium ColumbinumKraków 2015, s. 199–212
 • Bartłomiej CzarskiOdwołania do antycznych numizmatów w herbarzu Szymona Okolskiego na tle wcześniejszej tradycji, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii t. XIII (XXIV) (2015), s. 15–26
 • Bartłomiej CzarskiNieznany superekslibris Jana III Sobieskiego i jego wyraz ideologiczny, [W:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, A. Kamer (red.), D. Pietrzkiewicz (red.), Warszawa 2014, s. 405–417
 • Bartłomiej Czarski"Compendium linguae Polonicae" Mikołaja Volckmara – pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor, Poradnik Językowy 9 (2014), s. 91–100
 • Bartłomiej Czarski, Barbara Milewska-WaźbińskaPattern Heraldic Forms in Old Polish Literature: Inspirations, Realizations, Functions, [W:] Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbHFrankfurt am Main 2013, s. 135–152
 • Bartłomiej Czarski, Agnieszka Czarska, Paulina PiotrowskaDe Demostene oratore et eius dictis. Anegdoty o Demostenesie (przekład zbiorowy), Terminus r. XV, z. 28 (2013), s. 436–443
 • Bartłomiej CzarskiLemmaty w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej, Terminus r. XIV, z. 25 (2012), s. 157–178
 • Bartłomiej Czarski„Hodoeporicon Moschicum” – wierszowany diariusz z końca XVI wieku. Słowo o kształcie literackim i statusie gatunkowym utworu, [W:] Strony autobiografizmu, M. Pieczara (red.), R. Słodczyk (red.), A Witkowska (red.), Wydział PolonistykiWarszawa 2012, s. 241–248
 • Bartłomiej CzarskiDaniela Hermanna spotkanie z Muzą. Elegia „Ad Fridericum a Nostitz”, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Włodzimierz Olszaniec (red.), Jan Kwapisz (red.), Warszawa 2012, s. 151–165
 • Bartłomiej CzarskiPrzykłady adaptacji epigramów Sarbiewskiego w drukach poświęconych XVIII-wiecznym możnym, Barok XVIII/1 (35) (2011), s. 23–36
 • Bartłomiej CzarskiLaus urbium. Propagandowa funkcja tekstów zawartych w obrębie ramy wydawniczej, [W:] Bibliologia polityczna, Dariusz Kuźmina (red.), Warszawa 2011, s. 69–74
 • Bartłomiej CzarskiStemmata w oczach badaczy epok dawnych jako punkt wyjścia do dalszych rozważań genologicznych, [W:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, A. Pieńkowska (red.), A. Wdowik (red.), Wydział PolonistykiWarszawa 2010, s. 154–160
 • Bartłomiej CzarskiO kilku inskrypcjach poświęconych pisarzom rzymskim, a utrwalonych w dziele z końca XVI w., Meander nr 1-4 (2008 [i.e. 2011]), s. 159–175
 • Bartłomiej CzarskiSimilia antyczne w „Hodoeporicon Moschicum" Franciszka Gradowskiego. Uwagi o warsztacie humanistycznego poety-epika, Wschodni Rocznik Humanistyczny (2007, t. 4), s. 31–42
 • Bartłomiej CzarskiŁacińskie „pieśni zwycięstwa” nad Moskwą po polsku – słowo o przekładzie Wojciecha Stańczaka, Meander nr 1-2 (2007 [i.e. 2009]), s. 130–133
 • Bartłomiej CzarskiSeria artykułów na prowadzonym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie portalu Silva Rerum,  (), s. – (dostępne online: http://www.wilanow-palac.pl/pasaz)
 • Bartłomiej CzarskiMikołaj Volckmar. Compendium linguae Polonicae in gratiam iuventutis Dantiscanae collectum a Nicolao Volkmaro. Kompendium języka polskiego na użytek młodzieży gdańskiej zebrane przez Mikołaja Volckmara, [W:]  Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego (website), Wydział PolonistykiWarszawa , s. – (https://gramatyki.uw.edu.pl/book/169)