Instytut

dr hab. Bartłomiej Czarski

Informacje kontaktowe

 • e-mail: b.czarski@uw.edu.pl
 • adres: Konsultacje: poniedziałki od 11:30 do 13:00, sala 114 (IFK)

Status

 • Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Renesansem
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW w kadencji 2019-2020 i 2020-2024
 • Redaktor tematyczny w czasopiśmie "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo"
 • Członek redakcji naukowej serii "Biblioteka dawnej literatury popularnej i okolicznościowej"
 • Członek Rady Instytutu Filologii Klasycznej

Biogram

Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym i polskim. Doktoryzowałem się w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Przez wiele lat związany byłem także z Zakładem Starych Druków Biblioteki Narodowej. Interesuję się przede wszystkim literaturą nowołacińską i recepcją antyku w czasach nowożytnych. Szczególnie ciekawi mnie związek różnych form literackich z komponentem wizualnym oraz historia literatury w powiązaniu z historią książki. Badam też książki emblematyczne i stemmaty. Dużo czasu poświęciłem recepcji motywów znanych ze starożytnych monet. Obecnie swoją uwagę kieruję przede wszystkim ku różnym formom komunikacji XV- i XVI-wiecznych wydawców ze środowiskiem czytelniczym.

Zainteresowania naukowe

 • Literatura nowołacińska.
 • Recepcja antyku w dobie nowożytnej.
 • Historia literatury w kontekście dziejów książki.

Prowadzone zajęcia

Książki

Jolanta M. Marszalska, Waldemar GraczykThe Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Plock, Bartłomiej Czarski (red.), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2023
Andrea Alciato, Emblematy, Włodzimierz Olszaniec (red.), przeł.: Bartłomiej Czarski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (przedmowa: Roman Krzywy)
David Frick Polska "philologia sacra" w czasach reformacji i kontrreformacji : kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632), przeł.: Kaja Szymańska, Bartłomiej Czarski, Wydział Polonistyki (UW), Warszawa 2018 (Tłumaczenie z łaciny)
Bartłomiej CzarskiCoins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017 (Monografia wydana jako numer rocznika Polish Libraries)
Bartłomiej CzarskiDwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, opracował Bartłomiej Czarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (edycja krytyczna)
Bartłomiej CzarskiStemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012
Bartłomiej CzarskiFranciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Warszawa 2011 (Edycja krytyczna z przekładem)

Artykuły i inne publikacje

 • Bartłomiej CzarskiCzerwonodworski unikat Kaspra Zaliwskiego - przykład wczesnobarokowej kunsztownej poezji okolicznościowej na Litwie., Barok. Historia – Literatura – Sztuka 53-56/2020-2021 (2024), s. 53–66
 • Bartłomiej CzarskiPutto z czaszką. Putto with a scull., [W:] Uskrzydlone. Putta w sztuce renesansu. Winged. Putti in Renaissance Art, Marcin Fabiański (red.), Muzeum Narodowe w KrakowieKraków 2024, s. 290–291 (hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiThe Literary Additions of Printed Matter from the First Printing House of Florian Ungler (1510–1516) as an Expression of the Renaissance as it Flourished in Polish Typography, Polish Libraries vol 10 (2022), s. 26–64
 • Bartłomiej CzarskiPoetyckie funeralia żegnające królową Elżbietę Habsburżankę – uwagi bibliograficzne i historycznoliterackie, [W:] Zygmunt II August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie, Radosław Rusnak (red.), WUWWarszawa 2022, s. 33–59
 • Bartłomiej CzarskiOld Polish Stemmata and "Proto-emblems" Prior to the Publishing of Emblematum Liber by Alciatus (1531), [W:] Non-Classical Genres - Theory and Practice, Joanna Krauze-Karpińska (red.), Magdalena Piskała (red.), Instytut Badań LiterackichWarszawa 2022, s. 163–179
 • Bartłomiej CzarskiThe Poetic Design of the First Cracovian Prints, Acta Academiae Artium Vilnensis no. 101-102 (2021 [2022]), s. 69–97
 • Bartłomiej CzarskiW poszukiwaniu najstarszego polskiego stemmatu – pytania i propozycje odpowiedzi, Odrodzenie i Reformacja w Polscie LXV (2021), s. 5–33
 • Bartłomiej CzarskiSnopek jako symbol pokoju i dobrobytu - stemmaty na cześć Wazów, [W:] Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia, R. Krzywy (red.), P. Tyszka (red.), Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku KrólewskiegoWarszawa 2021, s. 143–166
 • Bartłomiej CzarskiLemmas in the Old-Polish Armorial Poetry as a Manifestation of Genre Hybridization, Terminus 21 (Special Issue 1) (2019 [2020]), s. 53–80 (doi:10.4467/20843844TE.19.026.11287)
 • Bartłomiej CzarskiChronica Polonorum, [W:] Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Gabriele Koster (red.), Christina Link (red.), Sandstein VerlagMagdeburg 2019, s. 622–623 (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiDie Sachsenspiegel-Ubersetzung des polnischen Juristen Paweł Szczerbic, [W:] Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Gabriele Koster (red.), Christina Link (red.), Sandstein VerlagMagdeburg 2019, s. 299– (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiStaropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych, [W:] Dawna książka i jej właściciele T. 2, D. Sidorowicz-Mulak (red.), A. Franczyk-Cegła (red.), OssolineumWrocław 2018, s. 287–300
 • Bartłomiej CzarskiStanisław Okszyc Orzechowski (Przemyśl, 1513-Żurawica, 1566), [W:] Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, Paweł Jaskanis (red.), Stella Rollig (red.), Maike Hohn (red.), Konrad Pyzel (red.), Winterpalais-Muzeum Pałacu Króla Jana III w WilanoWien-Munchen-Warszawa 2017, s. 163– (Hasło w katalogu)
 • Bartłomiej CzarskiConcerning Ancient Coins and Emblems: Some Notes on the Second Book of Alciato, [W:] Emblems and Impact, Vol. 1, I. Hoepel (red.), S. McKeown,  (red.), Cambridge Scholars Publishing 2017, s. 393–418
 • Bartłomiej CzarskiNie całkiem utracona pamiątka wizytacji diecezjalnej Jerzego Radziwiłła z roku 1597, Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVII (2017), s. 11–24
 • Bartłomiej CzarskiRecenzja książki Justyny Kiliańczyk-Zięby "Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe", Kraków 2015, Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVII (2017), s. 221–228
 • Bartłomiej CzarskiAndreas Alciatus and Bona Sforza: in Pursit of the Oldest Traces of „Emblematum Liber, Polish Emblems 1 (2016), s. – (http://polishemblems.uw.edu.pl/index.php/en/news-uk/49-news-text-1)
 • Bartłomiej Czarski, dr Piotr JaworskiRespublica liberata. The Coin of Brutus Commemorating the Ides of March in the Emblematic Interpretation of Alciatus, Polish Numismatic News IX (2015), s. 249–284
 • Bartłomiej CzarskiRecepcja antycznej ikonografii monetarnej w XVI-wiecznych drukach emblematycznych (projekt badawczy Biblioteki Narodowej), Rocznik Biblioteki Narodowej t. XLVI (2015), s. 109–134
 • Bartłomiej CzarskiAntyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andreasa Alciatusa w kontekście źródeł literackich, [W:] O miejsce książki w historii sztuki, A Gronek (red.), Collegium ColumbinumKraków 2015, s. 199–212
 • Bartłomiej CzarskiOdwołania do antycznych numizmatów w herbarzu Szymona Okolskiego na tle wcześniejszej tradycji, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii t. XIII (XXIV) (2015), s. 15–26
 • Bartłomiej CzarskiNieznany superekslibris Jana III Sobieskiego i jego wyraz ideologiczny, [W:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, A. Kamer (red.), D. Pietrzkiewicz (red.), Warszawa 2014, s. 405–417
 • Bartłomiej Czarski"Compendium linguae Polonicae" Mikołaja Volckmara – pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor, Poradnik Językowy 9 (2014), s. 91–100
 • Bartłomiej Czarski, Barbara Milewska-WaźbińskaPattern Heraldic Forms in Old Polish Literature: Inspirations, Realizations, Functions, [W:] Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbHFrankfurt am Main 2013, s. 135–152
 • Bartłomiej Czarski, Agnieszka Czarska, Paulina PiotrowskaDe Demostene oratore et eius dictis. Anegdoty o Demostenesie (przekład zbiorowy), Terminus r. XV, z. 28 (2013), s. 436–443
 • Bartłomiej CzarskiLemmaty w staropolskich konstrukcjach stemmatycznych jako przejaw hybrydyzacji gatunkowej, Terminus r. XIV, z. 25 (2012), s. 157–178
 • Bartłomiej Czarski„Hodoeporicon Moschicum” – wierszowany diariusz z końca XVI wieku. Słowo o kształcie literackim i statusie gatunkowym utworu, [W:] Strony autobiografizmu, M. Pieczara (red.), R. Słodczyk (red.), A Witkowska (red.), Wydział PolonistykiWarszawa 2012, s. 241–248
 • Bartłomiej CzarskiDaniela Hermanna spotkanie z Muzą. Elegia „Ad Fridericum a Nostitz”, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Włodzimierz Olszaniec (red.), Jan Kwapisz (red.), Warszawa 2012, s. 151–165
 • Bartłomiej CzarskiPrzykłady adaptacji epigramów Sarbiewskiego w drukach poświęconych XVIII-wiecznym możnym, Barok XVIII/1 (35) (2011), s. 23–36
 • Bartłomiej CzarskiLaus urbium. Propagandowa funkcja tekstów zawartych w obrębie ramy wydawniczej, [W:] Bibliologia polityczna, Dariusz Kuźmina (red.), Warszawa 2011, s. 69–74
 • Bartłomiej CzarskiStemmata w oczach badaczy epok dawnych jako punkt wyjścia do dalszych rozważań genologicznych, [W:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, A. Pieńkowska (red.), A. Wdowik (red.), Wydział PolonistykiWarszawa 2010, s. 154–160
 • Bartłomiej CzarskiO kilku inskrypcjach poświęconych pisarzom rzymskim, a utrwalonych w dziele z końca XVI w., Meander nr 1-4 (2008 [i.e. 2011]), s. 159–175
 • Bartłomiej CzarskiSimilia antyczne w „Hodoeporicon Moschicum" Franciszka Gradowskiego. Uwagi o warsztacie humanistycznego poety-epika, Wschodni Rocznik Humanistyczny (2007, t. 4), s. 31–42
 • Bartłomiej CzarskiŁacińskie „pieśni zwycięstwa” nad Moskwą po polsku – słowo o przekładzie Wojciecha Stańczaka, Meander nr 1-2 (2007 [i.e. 2009]), s. 130–133
 • Bartłomiej CzarskiSeria artykułów na prowadzonym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie portalu Silva Rerum,  (), s. – (dostępne online: http://www.wilanow-palac.pl/pasaz)
 • Bartłomiej CzarskiMikołaj Volckmar. Compendium linguae Polonicae in gratiam iuventutis Dantiscanae collectum a Nicolao Volkmaro. Kompendium języka polskiego na użytek młodzieży gdańskiej zebrane przez Mikołaja Volckmara, [W:]  Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego (website), Wydział PolonistykiWarszawa , s. – (https://gramatyki.uw.edu.pl/book/169)