Struktura

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Zastępca Dyrektora

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

mgr Monika Mikuła

 

Zakład Literatur i Języków Klasycznych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Profesorowie

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Adiunkci

dr Jan Kozłowski, dr Jan Kwapisz

Asystenci

dr Katarzyna Pietruczuk

Starsi wykładowcy

dr Maciej Staniszewski, mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska

 

Zakład Studiów nad Renesansem

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Profesorowie

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Asystenci

dr Agnieszka Paulina Lew

Wykładowcy

mgr Dorota Sutkowska

 

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Kierownik Zakładu

dr Magdalena Popiołek

Starsi wykładowcy

dr Barbara Brzuska,mgr Inga Grześczak

Wykładowcy

dr Magdalena Zawadzka, mgr Iwona Żółtowska, mgr Monika Mikułamgr Maria Poszepczyńska, mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka, mgr Beata Gładowska

Lektorzy

mgr Joanna Świderska

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Juliusz Domański, dr Jerzy Mańkowski, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

Doktoranci

mgr Kacper Andrychowski, mgr Sebastian Banaszkiewicz, mgr Marcin Beściak, mgr Katarzyna Borkowska, mgr Dorota Dremierre, mgr Katarzyna Dźwigała, mgr Beata Gatyńska-Cywińska, mgr Agata Grzybowska, mgr Agnieszka Jakubik, mgr Maria Kieszkowska, mgr Katarzyna Kryńska, dr Marta Przyszychowska, mgr Katarzyna Purzyńska, mgr Bartosz Radomski, mgr Dorota Samsonowicz, mgr Katarzyna Wojtalik, mgr Monika Wesołowska, mgr Mateusz Żaboklicki


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej