prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • środy, 16:30–18:00, (semestr zimowy 2020/2021 (kontakt telefoniczny w czasie dyżurów: 509 332 954))

Status

 • kierownik Zakładu Literatur i Języków Klasycznych
 • redaktor naczelny rocznika Meander w latach 2005-2020

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia starożytna (stoicy, Lukrecjusz)
 • Komedia grecka (Arystofanes)
 • Neolatynistyka

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Mikołaj Szymański, Ida RadziejowskaANDREAS DUDITHIUS EPISTULAE VII 1581-1589, reciti, Budapeszt 2019 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Ævorum. Series Nova 13/7)

 • The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)

 • Erasmus RoterodamusAdagia 1001–1500 = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo II, t. III, Mikołaj Szymański (red.), Elsevier, Amsterdam 2005 (wydanie krytyczne)

 • Mikołaj SzymańskiAb ovo. Antyk, Biblia etc., Iskry, Warszawa 2004

 • Andreas DudithiusEpistulae, pars VI (1577–1580), Mikołaj Szymański (red.), Lech Szczucki (red.), Akadémiai Kiadó, Budapest 2002 (wydanie krytyczne)

 • Tommaso AldobrandiniCommentary to Aristotle’s “Politics”, Mikołaj Szymański (red.), Wydawnictwo FORMICA, Warszawa 1999 (wydanie krytyczne)

 • Andreas DudithiusEpistulae, pars II (1568–1573), Mikołaj Szymański (red.), Małgorzata Borowska, Lech Szczucki i in. (red.), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995 (wydanie krytyczne)

 • ParteniosCierpienia miłosne, przeł.: Mikołaj Szymański, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

 • Mikołaj Szymański„Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego: problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, IFiS PAN, Warszawa 1988

 • Philippus CamerariusPrawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Lech Szczucki (red.), przeł.: Mikołaj Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984


Artykuły i inne publikacje

 • Mikołaj SzymańskiJokes and Conjectures: Aristoph. Av. 338, 536, 553, Th. 393, „Hermes” 139 (2011), s. 257–261
 • Mikołaj SzymańskiA Poet Editing a Poet Editing a Poet, “Eos” 96 (2009), s. 149–166
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. II, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 51 (2007), s. 213–230
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. I, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 50 (2006), s. 219–244
 • Mikołaj SzymańskiNazwy boskie i ludzkie po „Iliadzie”, [W:] Grecja mykeńska a Grecja klasyczna (Acta Societatis Philologae Polonorum, t. VI), Sergiusz Sharypkin i in. (red.), ZG PTF i Katedra Historii Starożytnej UWMWarszawa – Olsztyn 2000, s. 57–64
 • Mikołaj SzymańskiP. Berol. inv. 16545: a Text on Stoic Epistemology with a Fragment of Antipater of Tarsus, „Journal of Juristic Papyrology” 20 (1990), s. 139–141
 • Mikołaj SzymańskiCiceronian Decadence. Tommaso Aldobrandini’s „Consolation for Bernardo Salviati”, „I Tatti Studies. Essays in the Renaissance” 1 (1985), s. 239–263