• Mariusz Zagórski

  Bogowie mieszkają na Palatynie, Oktawian August i jego program ideowy w „Metamorfozach” Owidiusza

  Więcej

dr Mariusz Zagórski

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • środy, 00:00–00:00, (05., 06.09. (11.30-13.00))

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • poezja rzymska, epos, elegia
 • teoria literatury, teoria i sztuka przekładu
 • gender studies

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

 • Mariusz ZagórskiBogowie mieszkają na Palatynie, Oktawian August i jego program ideowy w „Metamorfozach” Owidiusza , Collegium Columbinum, Kraków 2006


Artykuły i inne publikacje

 • Mariusz ZagórskiFokalizacja jako element strategii narracyjnej w „Argonautykach Orfickich”, Littera Antiqua 2 (2011), s. 93–104
 • Mariusz ZagórskiKomizm słowny i sytuacyjny w 'Amores' 1,11-12, Symbolae Philologorum Posnanensium 20 (2010), s. 85–93
 • Mariusz ZagórskiWergiliusz (Aen. II-III), Owidiusz (Met. XIII-XIV), Lukan (Bell. civ. II): trzy koncepcje czasu przedstawionego w eposie rzymskim, [W:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, J. Czerwińska, I. Kaczor, M. Koźluk, A. Lenartowicz, J. Rybo (red.), Łódź 2010, s. 197–203
 • Mariusz ZagórskiDydaktyzm jako forma wypowiedzi poetyckiej w „Sztuce kochania” Owidiusza, Symbolae Philologorum Posnanensium 19 (2009), s. 85–93
 • Mariusz ZagórskiŻony, kochanki, heroiny i świat męskich uczuć w poezji Owidiusza , [W:] Miłość mężczyzny. Społeczno – kulturowe mechanizmy kreowania emocji , B. Płonka – Syroka (red.), J. Stacherzak (red.), Wrocław 2008, s. 145–152
 • Mariusz ZagórskiThe Scipio's Dream in Cicero's „De republica” - Reminiscence of praetexta?, Scripta Classica 5 (2008), s. 59–61
 • Mariusz ZagórskiSarbiewskis Dii gentium: Der poeta doctus und seine Quellen, [W:] Sarbiewski. Der polnische Horaz, E. Schäfer (red.), Tübingen 2008, s. 223–229
 • Mariusz Zagórski„Miękką pierś okrywa cienka kora”, Owidiusza mit o ciele przemienionym, [W:] Mity słowa, mity ciała , Lidia Wiśniewska (red.), Mirosław Gołuński (red.), Wydawnictwo UKWBydgoszcz 2007, s. 163–168
 • Mariusz ZagórskiPolityczny aspekt „Metamorfoz“ w kontekście programu poetyckiego Owidiusza, [W:] Barbara Milewska-Waźbińska, Juliusz DomańskiOwidiusz: twórczość, recepcja, legenda : referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Warszawa, 16-18 września 2004, IFK UWWarszawa 2006, s. 31–41
 • Mariusz ZagórskiOpisy periegetyczne w „Metamorfozach” Owidiusza jako przykład demityzacji drogi , [W:] Literackie drogi wobec mitu, Lidia Wiśniewska (red.), Wydawnictwo UKWBydgoszcz 2006, s. 175–182
 • Mariusz ZagórskiCzy Owidiusz mógł być czcicielem Izydy?, [W:] Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Ireneusz Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UMKToruń 2004, s. 365–374
 • Mariusz ZagórskiWarsztat retoryczny św. Cypriana na przykładzie pisma „De lapsis” , Vox Patrum 21 (2001), s. 195–207