• Monika Mikuła, Magdalena Popiołek

  Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015

  Więcej

dr Magdalena Popiołek

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 13:00–15:00, (we wrześniu)

Status

 • kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

 • Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 , Monika Mikuła (red.), Magdalena Popiołek (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016


Artykuły i inne publikacje

  (brak)