Instytut

dr Magdalena Popiołek

Informacje kontaktowe

Status

 • kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego (do 2021 roku)
 • adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
 • członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • członkini Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW (2016 – 2019)
 • skarbnik Warszawskiego Oddziału PTF
 • członkini Rady Wydzialu Wydziału Polonistyki od 2012 r.

Biogram

 • studia doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej 1997-2002
 • obrona pracy doktorskiej Teatralne modele miłości w romansie greckim (O Chajreaszu i Kalliroe Charitona z Afrodyzji i Opowieści etiopskiej o Teagenesie i Chariklei Heliodora z Emezy) - promotor prof. Małgorzata Borowska - 2003
 • opieka nad Kołem Naukowym Consensus powstałego w Instytucie Historycznym i z założenia skupiającego studentów z różnych wydziałów. Najciekawsze spotkania: Wspólorganizacja dni Afryki – październik 2006; Spotkanie z Amerykanami, przebywającymi w Polsce, poświęcone ocenie polityki prezydenta G.W. Busha (m.in. przyczynom ataku na Irak) – grudzień/styczeń 2006/2007; spotkanie z Jerzym Dudkiem poświęcone lustracji - maj 2007 (2006-20100
 • studia podyplomowe Prawo ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW, ukończone z wynikiem bardzo dobrym
KONFERENCJE
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 27.11.2015)
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty metodyczne (Warszawa, 18.11.2016)
 • współorganizacja warsztatów dydaktycznych Minutum sed perfectum w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 17.11.2017) 
 • współorganizacja konferencji naukowo-dydaktycznej Per antiquitatem ad humanitatem w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 09.11.2018). Referat "W 60 godzin dookoła przyjaźni".     
 • referat na zebraniu PTF Źródła wykładu o uroku z"azdrosnego oka' kapłana Kalasirisa z romansu Heliodora - 2002 r.
 • współorganizacja z ramienia Zarządu Koła Warszawskiego PTF Setnego Jubileuszowego Zjazdu PTF Owidiusz – twórczość, recepcja, legenda, Warszawa , 16-18 września 2004
 • współorganizacja obchodów stulecia urodzin prof. Kazimierza Kumaniekiego, wybitnego polskiego filologa klasycznego, 18 maja 2005

Zainteresowania naukowe

 • Metodyka i dydaktyka języków klasycznych
 • Romans starożytny i jego autorzy jako spadkobiercy wielkich twórców starożytności (Homera, Safony, Eurypidesa, Menandra).
 • Prawo ochrony własności intelektualnej
 • Zwierzęta w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu (życie codzienne i legendy)

Książki

Magdalena Popiołek, Karolina Ekes, Anna Serwicka-KapałaNiezbędnik humanisty. Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa-Białystok 2023
Monika Mikuła, Magdalena PopiołekἝλληνές ἐσμεν πάντες. Podręcznik do nauki języka starogreckiego., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 , Monika Mikuła (red.), Magdalena Popiołek (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016

Artykuły i inne publikacje

 • Magdalena PopiołekW poszukiwaniu prawdziwego filozofa. Kalasiris w romansie Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei Heliodora., [W:]  Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą rocznicę jego urodzin., Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW i Wydawnictwo Naukowe Sub LupaWarszawa 2012, s. 325–344
 • Magdalena PopiołekOd Glykery do Kalliroe. Wpływ "Dziewczyny z uciętym warkoczem" Menandra na romans Charitona "O Chajreaszu i Kalliroe", Meander 2 (2003), s. 207–219
 • Magdalena Popiołek"Sykiończyk" Menandra jako źródło inspiracji Charitona, Meander 1 (2003), s. 31–35
 • Magdalena PopiołekChariton jako uczeń Menandra. Wpływ Komedii Nowej na romans starożytny, Młoda Polonistyka (1998), s. 117–122