dr Maciej Jasiński

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status

 • adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • sekretarz redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki"

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • historia astronomii
 • wpływy światopoglądowe i filozoficzne na teorie astronomiczne
 • komunikacja naukowa we wczesnej epoce nowożytnej

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

  (brak)

Artykuły i inne publikacje

 • Maciej JasińskiKorespondencja Jana Heweliusza. Dzieje rękopisów i stan badań, [W:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy, Wydział Polonistyki UWWarszawa 2016, s. 213–226
 • Maciej Jasiński"Radius mathematicus" Joachima Stegmanna, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, t. 60, nr 3 (2015), s. 33–53
 • Maciej Jasiński, Maria OttoThe Polish Scholarship on Hevelius, [W:] Correspondance de Johannes Hevelius. Tome 1: Prolégomènes critiques, Chantal Grell (red.), BrepolsTurnhout 2014, s. 595–619
 • Maciej JasińskiKrytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w "Selenografii" Jana Heweliusza, Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, t. 23, nr 1 (2014), s. 69–122
 • Maciej JasińskiNieznany list Jana Heweliusza do Johna Wallisa, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, t. 59, nr 3 (2014), s. 119–125
 • Maciej JasińskiThe Inhabitants of the Moon in Hevelius's "Selenographia", [W:] Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent (Studia Copernicana, t. 44), Richard L. Kremer (red.), Jarosław Włodarczyk (red.), Instytut Historii Nauki PAN, Centrum Kopernika BadWarszaw 2013, s. 61–67
 • Jarosław Włodarczyk, Maciej JasińskiJan III Sobieski i uranografia polityczna XVII stulecia, [W:] Primus inter pares, czyli opowieść o królu Janie III, Dominika Walawender-Musz (red.), Muzeum Pałac w WilanowieWarszawa 2013, s. 141–145 (toż w języku angielskim: Jan III Sobieski and the 17th century political uranography, [w:] Primus inter pares. The First among Equals – the story of King Jan III, red. Dominika Walawender-Musz, przekł. Justyna Gołąbek-Asikainen i Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Warszawa 2013, ss. 141-145)
 • Maciej JasińskiMieszkańcy Księżyca w źródłach antycznych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, t. 58, nr 3 (2013), s. 29–42