mgr Katarzyna Wojtalik

Informacje kontaktowe


Dyżury

    (brak)

Status


Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia

    (brak)

Książki

  • Katarzyna WojtalikWystawianie sztuk Plautusa i Terentiusa, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018

  • Gerontius, Żywot Melanii Młodszej, przeł.: Katarzyna Wojtalik, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016


Artykuły i inne publikacje

    (brak)