mgr Katarzyna Twardowska

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status

 • doktorantka

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • Medycyna antyczna, epidemie w starożytności
 • Oktawian August
 • Numizmatyka okresu pryncypatu

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

  (brak)

Artykuły i inne publikacje

 • Katarzyna TwardowskaNa co umierali starożytni?, Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej 50 (2014), s. – (w druku)
 • Katarzyna TwardowskaKult Augusta w poezji Owidiusza, [W:] Naso Noster, Warszawa 2014, s. 1–16 (http://nasonoster.al.uw.edu.pl/up/katarzyna-twardowska.pdf)
 • Katarzyna TwardowskaAspekty propagandy augustowskiej na przedstawieniach monetarnych, [W:] Oktawian August – tom studiów,  2014, s. – (w druku)
 • Katarzyna TwardowskaOkulistyka antyczna. Wybrane choroby oczu, ich diagnoza i leczenie w starożytności., Krzysztof Belicki (red.), Roma, Romae, Romae... (2011), s. 59–76 (Materiały z I i II Międzywydziałowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu)
 • Katarzyna TwardowskaPrzerzuty do kości jako świadectwo historycznej epidemiologii nowotworów wśród ludności antycznych.,  (), s. – (w przygotowaniu)
 • Katarzyna TwardowskaTrimetyloaminuria w ujęciu źródeł starożytnych,  (), s. – (w przygotowaniu)
 • Katarzyna TwardowskaCondylomata acuminata jako skutek zakażenia wirusem HPV. Ich diagnoza i leczenie w starożytności w oparciu o dzieła Hipokratesa i Celsusa.,  (), s. – (w przygotowaniu)