• Jan Kozłowski

  Płonął ogniem, a nie spalał się... Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2

  Więcej
 • Jan Kozłowski

  Apokryfy Nowego Testamentu (cz. II 'Apostołowie'): Dzieje Apostoła Filipa (s. 744-830); Męczeństwo św. Szczepana (s. 1147-1161)

  Więcej

dr Jan Kozłowski

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 13:00–14:30, (semestr letni 2017/18, p. 114)

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych
 • członek zarządu Koła Warszawskiego PTF
 • członek International Association of Patristic Studies (AIEP)
 • koordynator praktyk studenckich w IFK

Biogram

 

pdfy większości moich artykułów są dostępne na stronie: 

https://uw.academia.edu/JanKozlowski


Zainteresowania naukowe

 • wczesnochrześcijańska hagiografia
 • literatura nowotestamentalna (szczeg. EwŁk i DzAp)
 • chrześcijaństwo a grecka religia i filozofia
 • motyw brzegu morza w literaturze starożytnej
 • Katullus (Carmina maiora)
 • Akadyjski Epos o Gilgameszu a Odyseja
 • intertekstualność

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Jan KozłowskiPłonął ogniem, a nie spalał się... Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014

 • Jan KozłowskiApokryfy Nowego Testamentu (cz. II 'Apostołowie'): Dzieje Apostoła Filipa (s. 744-830); Męczeństwo św. Szczepana (s. 1147-1161), WAM, Kraków 2007 (tłumaczenie i komentarz)


Artykuły i inne publikacje

 • Jan KozłowskiEpifania w intertekście. Preegzystencja Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg Mateusza – polemika z tezą Barta D. Ehrmana, WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 31 (2018), s. ?–?
 • Jan KozłowskiThe Participle κολαφιζόμενοι in Martyrium Polycarpi 2.4 and 2Cor 12:1-10, VIGILIAE CHRISTIANAE 72 (2018), s. ?–?
 • Jan KozłowskiThe Christian Martyr as a Hyperthanatic Philosopher and Mystes, and the Success of Christianity, VOX PATRUM 69 (2018), s. ?–?
 • Jan KozłowskiMary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered, WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 31 (2018), s. 109–116
 • Jan KozłowskiGod’s Name ὁ Ὤν (Exod 3:14) as a Source of Accusing Jews of Onolatry, JOURNAL FOR THE STUDY OF JUDAISM 49 (2018), s. ?–? (DOI: 10.1163/15700631-12492223)
 • Jan Kozłowski“The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis, EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES 93 (2017), s. 339–342
 • Jan KozłowskiTanto perfusus est sanguine, ut… Dependence of Passio Perpetuae 21,1–3 upon Martyrium Polycarpi 14,2 and 16,1, EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA 52 (2016), s. 387–395
 • Jan KozłowskiJezus jako filozoficzna 'arché' w Liście do Kolosan 1,18, WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 29/4 (2016), s. 178–187
 • Jan KozłowskiPolycarpus Ioannis aemulator? Compensative Character of Polycarp’s Death in Martyrium Polycarpi, VETERA CHRISTIANORUM 52  (2015), s. 167–176
 • Jan KozłowskiAkadyjski Epos o Gilgameszu i Odyseja, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 63 (2015), s. 5–22
 • Jan Kozłowski‘Ornamenta sunt ista non vincula’ – a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature, VOX PATRUM 63 (2015), s. 227–242
 • Jan KozłowskiPionius Polycarpi imitator: References to Martyrium Polycarpi in Martyrium Pionii, SCIENCE ET ESPRIT 67 (2015), s. 417–434
 • Jan KozłowskiMartyrium Polycarpi 15,2 as Theophany in the Light of the Reference to Ex 3,2-5 and Zech 2,9, EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA 51 (2015), s. 129–142
 • Jan Kozłowskirecenzja książki: Petr Kitzler, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin - München - Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA 51 (2015), s. 365–369
 • Jan KozłowskiΚ-Σ-Γ-Ν-Τ-Ν Callimachus' Epigram 1.16 Pfeiffer, EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA 50 (2014), s. 111–113
 • Jan KozłowskiCieśla i krzyż, VOX PATRUM 60 (2014), s. 183–189
 • Jan KozłowskiHomer a Eucharystia, VOX PATRUM 57 (2014), s. 351–357
 • Jan KozłowskiKielich i zmartwychwstanie. O atopiczności przedstawienia męki Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 255–272
 • Jan KozłowskiPolycarp as a Christian Gymnosophist, STUDIA PATRISTICA 51 (2011), s. 15–24
 • Jan Kozłowski'…With Priscilla his wife'. Quintus in Martyrium Polycarpi 4,1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18,2, VOX PATRUM 55 (2011), s. 375–383
 • Jan KozłowskiΟ Όμηρος και η Θεία Ευχαριστία, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1837 (2010), s. 563–567
 • Jan KozłowskiOpis Kommodusa w Historii Herodiana jako źródło pośmiertnego opisu Pioniosa w Martyrium Pionii, MEANDER 64-67 (2009-2012), s. 131–137
 • Jan Kozłowski'And He Saw His Pillow Being Consumed by Fire' (Martyrium Polycarpi 5,2). A Proposal of Interpretation, EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES 85 (2009), s. 147–158
 • Jan Kozłowski‘…I ujrzał swoją poduszkę...’ – propozycja interpretacji wizji Polikarpa w Martyrium Polycarpi 5,2, U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI. STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE 8 (2009), s. 65–78
 • Jan KozłowskiThe Portrait of Commodus in Herodian's "History" (1,7,5-6) as the Source of Pionius' post mortem Description in "Martyrium Pionii" (22,2-4), VIGILIAE CHRISTIANAE 62 (2008), s. 35–42
 • Jan KozłowskiDatowanie Martyrium Polycarpi w świetle zależności od De morte Peregrini i Fugitivi Lukiana z Samostaty, U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI. STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE 7 (2008), s. 64–85
 • Jan KozłowskiMęczeństwo jako paradoksalne świadectwo życia w Aktach i Pasjach Męczenników, VOX PATRUM 49 (2007), s. 307–318
 • Jan Kozłowski"Danaïdes et Dircés" - sur 1 Cl 6,2, EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES 82 (2006), s. 467–478
 • Jan Kozłowski"Danaidy i Dirki" w Pierwszym Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego, MEANDER 60 (2005), s. 415–427