dr Daniel Zarewicz

Informacje kontaktowe


Dyżury

    (brak)

Status


Biogram

Daniel Zarewicz (1977) doktor nauk humanistycznych.  Wyznawca mądrości starogreckich mędrców i chasydzkich cadyków, łączący ironię z tęsknotą, zwątpienie z pobożnością, pychę z pokorą. Uczeń prof. Stefana Swieżawskiego,  prof. Włodzimierza Lengauera, prof. Mikołaja Szymańskiego, prof. Tadeusza Kobierzyckiego, prof. Zbigniewa Mikołejki. Autor pierwszego polskiego przekładu Hymnów Orfickich.

Fenomen starożytnych Greków polega na umiejętności łączenia ze sobą tego, co racjonalne, z tym, co irracjonalne, tak aby jedno i drugie nie tylko się nie wykluczało, ale i wzajemnie dopełniało. Przeciwności w kulturze greckiej odpowiadają sobie (parafrazując Heraklita z Efezu fr.51), jak przeciwstawne sobie części łuku lub liry i mimo sprzeczności zachodzi między nimi boska harmonia, która nie musi być rozumiana przez uwielbiający literalną dosłowność współczesny akademicki umysł, obecnie przypominający coraz bardziej umysł powiatowego księgowego, który skupia się na nabijaniu punktów, buchalterii słów i poprawności gramatycznej i nie ma w nim miejsca na tak bliskie Grekom teologizowanie, błądzenie, humor i filozoficzną głębię. Przywoływanie Bogów jest pierwszą książką z zaplanowanej trylogii. Pozostałe to: Wchłanianie bogów, Grecy i psychoaktywność oraz Naśladowanie bogów, szaleństwo w dobie epoki klasycznej.

 

Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia

    (brak)

Książki

  • Daniel ZarewiczPrzywoływanie bogów - mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Sub Lupa i IFK, Warszawa 2017

  • Hymny Orfickie – wstęp i tłumaczenie, przeł.: Daniel Zarewicz, wydawnictwo Aleksandra Laska , Warszawa 2003 (Pierwsze polskie pełne tłumaczenie Hymnów Orfickich)


Artykuły i inne publikacje

  • Daniel ZarewiczDaniel Zarewicz (1997) Mania niezwykły stan duszy, , Heksis nr. 12 (1997), s. 76–83
  • Daniel ZarewiczMetafizyka słowa w platońskim Kratylosie, Heksis nr. 12 ( 1998 nr. 14), s. 14–31