mgr Bartosz Radomski

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status

 • filolog klasyczny
 • historyk idei
 • doktorant w Zakładzie Studiów nad Renesansem
 • członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • członek Fundacji Babel
 • członek Stowarzyszenia Autorów Polskich

Biogram

Współpraca zagraniczna

 • Uniwersytet Transilvania w Braszowie 
 • Muzeum Narodowe Literatury Rumuńskiej w Jassach
 • Narodowy Ośrodek Badań nad Twórczością Mihaia Eminescu w Botoszanach
 • Rumuński Instytut Kultury w Bukareszcie 
 • Agence universitaire de la Francophonie
 • Uniwersytet Bukareszteński
 • Akademia Rumuńska

 


Zainteresowania naukowe

 • Arcydzieła literatury starożytnej
 • Związki literackie: Polska - Mołdawia w XVII wieku
 • Retoryka antyczna
 • Meontologia grecka
 • Literatura, kultura i filozofia w epokach dawnych, neolatynistyka
 • Filozofia współczesna
 • Teoria literatury i przekładu literackiego

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Bartosz Radomski, Enormi StationisAGHARTA, PRINT-LAND, Wyd. I 2017 (AGHARTA to następny po Centaurydach eksperyment literacki Enormi Stationisa, w którym za pomocą reinterpretacji przenosi czytelnika do nieistniejącej krainy. Tytułowe nie-miejsce staje się jedynie zaprzeczeniem przestrzeni rzeczywistej. Biblijna kosmologia i nowoczesna astronautyka zapisane w wierszach doskonale integrują nie tylko historię sztuki rządzenia państwem w starożytności, ale także współczesne zasady kształtowania i ochrony ładu społecznego. Autor w erudycyjny sposób konstatuje środowisko przemocy, przymusu i manipulacji, z jakim spotykamy się coraz częściej w otaczającym nas świecie. )

 • Magdalena GórskaZBAWCA EUROPY. O GRAFICZNYCH TEZACH GLORYFIKUJĄCYCH JANA III SOBIESKIEGO, przeł.: Bartosz Radomski, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017 (Autor: dr Magdalena Górska, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ZBAWCA EUROPY. O GRAFICZNYCH TEZACH GLORYFIKUJĄCYCH JANA III SOBIESKIEGO. Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Po wiktorii wiedeńskiej 1683 roku sławiono króla Polski w wielu językach i na wszystkich krańcach Europy, podkreślając zbawienny dla chrześcijańskiego świata geniusz wojenny wschodniego monarchy. Cudzoziemcy pisali wiersze na cześć Jana III, wychwalali jego rycerskie talenty nie tylko w relacjach prasowych i licznych drukach ulotnych, ale i w ikonografii – zwłaszcza w grafice. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową. Przekład i konsultacja filologiczna inskrypcji łacińskich Bartosz Radomski)

 • Bartosz Radomski, Enormi StationisCentaurydy, Wydawnictwo PRINT- LAND, Wyd. I 2016 (Centaurydy to zbiór wierszy o mitycznych istotach, które przeniesione do współczesności toczą walkę między cielesnością a duchowością. Autor, przywołując mitologiczny topos, nadaje nowe życie archetypowi centaura i zaprasza czytelnika do świata erotycznej zmysłowości. Centaurydy w swoim stylu i minimalistycznej formie nie tylko zapisują się na kartach uniwersalnej literatury europejskiej XXI wieku, lecz także są przykładem artystycznej formy uprawiania filologii klasycznej w aspekcie funkcjonowania idei starożytnych i ich recepcji w otaczającej nas rzeczywistości społecznej. Tomik uzupełna swoimi rysunkami dr Daniel Zarewicz, filolog klasyczny, antropolog kultury starożytnych Greków. )


Artykuły i inne publikacje

 • Bartosz RadomskiDosar FILIT portrete: traducere şi istorie literară , [W:] Dacia Literară , Muzeum Narodowe Literatury RumuńskiejJassy Nr 4 (139)/zima 2015, s. 106–107
 • Bartosz RadomskiStoic conception of identity, Miscellanea Anthropologica et Sociologica,17(2), Gdańsk (2016), s. 125–133
 • Miron Costin, Dzieje świata, przeł.: Bartosz Radomski, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Silva Rerum, Warszawa (2015), s. – (wortal Pasaż Wiedzy)
 • Constantin (Costache) Negruzzi, Sobieski i Rumuni, przeł.: Bartosz Radomski, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Silva Rerum, Warszawa (2015), s. – (wortal Pasaż Wiedzy)