mgr Agnieszka Wąsik

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status


Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • gemmologia na przestrzeni wieków (zwłaszcza starożytna)
 • magia antyczna
 • rzemiosło starożytne (biżuteria i inne elementy ozdobne)
 • popularyzacja nauki

Prowadzone zajęcia


Książki

  (brak)

Artykuły i inne publikacje

 • Agnieszka WąsikImitacje kamieni szlachetnychi ozdobnych w starożytności , [W:] Dominika Lewandowska, Kamila Marciniak, Hanna Rajfura"ΣΧΟΛΗ", Wydawnictwo Naukowe Sub LupaWarszawa 2014, s. 39–43 (publikacja pokonferencyjna)
 • Agnieszka WąsikGemmologia u źródła. W jaki sposób łacińscy autorzy epoki starożytnej i wczesnego średniowiecza opisywali świat kamieni szlachetnych , [W:] Marcin Kuczera"Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część 9 - Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne", CreativetimeKraków 2012, s. 36–39 (publikacja pokonferencyjna)
 • Agnieszka WąsikProblematyka rozpoznawania kamieni szlachetnych na podstawie opisów zawartych w rozdziałach 6.-15. XVI księgi "Etymologii" Izydora z Sewilli , [W:] Marcin Kuczera"Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 3", CreativetimeKraków 2012, s. 20–31 (publikacja pokonferencyjna)
 • Agnieszka WąsikIzydor z Sewilli o kamieniach szlachetnych: Uwagi ogólne i rozdział o kamieniach zielonych, Meander 1-4 (2008), s. 151–158