Aktualności

Valeria Tezzon o poezji sympotycznej z Elefantyny

2013-02-20

Serdecznie zapraszamy na referat, który w ramach seminarium doktoranckiego prof. Mikołaja Szymańskiego w środę 27 lutego o godz. 18.30 w sali nr 6 w IFK wygłosi

Valeria Tezzon

(Uniwersytet Humboldta w Berlinie).

Tytuł wystąpienia:

The Sympotic Songs from Elephantine: A New Proposal.

Tematem referatu będzie datowany na początek III wieku przed Chr. papirus z Elefantyny, zawierający poezję liryczną i elegię sympotyczną. Jest to niezwykle ważny dokument wczesnohellenistycznego piśmiennictwa greckiego.