dla studentów
 • UWAGA, STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
  Więcej
 • Uwaga Studenci I roku
  Więcej
 • W semestrze letnim 2013/14 IFK zaprasza na nowe zajęcia fakultatywne:
  Więcej
 • Zajęcia lekturowe
  Więcej
 • UWAGA, studenci studiów magisterskich specjalności filologia klasyczna
  Więcej
 • Terminarz zajęć z lektur dla wszystkich lat
  Więcej
 • Informator IFK 2013/14
  Więcej
 • UWAGA III ROK - rekrutacja na studia magisterskie
  Więcej
 • Szkoła letnia w Bolonii - studenci z IFK mile widziani!
  Więcej
 • Pełnomocnik ds. praktyk - informacja dla III roku
  Więcej
 • GRAFIK ZAJĘĆ Z LITERATURY W SEMESTRZE LETNIM 2012/13
  Więcej
 • UWAGA STUDENCI!
  Więcej
 • Program MOST - rekrutacja semestr letni 2013
  Więcej
 • Wybory do Samorządu Studentów IFK na rok akad. 2012/13
  Więcej
 • Uwaga, informacja o stypendiach socjalnych i stypendiach rektora!
  Więcej
 • Zajęcia z lektur, studia I i II stopnia
  Więcej
 • Zajęcia z literatury - rok III
  Więcej
 • Dyżury pracowników IFK w semestrze zimowym 2012/13
  Więcej
 • Praktyki Erasmus
  Więcej
 • Seminarium prof. Benedetto Bravo
  Więcej
 • Język włoski dla wszystkich
  Więcej
 • Inauguracja roku akademickiego 2012/13 dla studentów I roku
  Więcej
 • Zaproszenie na wykłady monograficzne i seminarium - Barbara Milewska-Waźbińska
  Więcej
 • Lektury dr. Kozłowskiego
  Więcej
 • Wyjazd integracyjny
  Więcej
 • Wnioskowanie o miejsca w Domach Studenta na rok akademicki 2012/13
  Więcej
 • Konwersatorium anglojęzyczne: „Those Shocking Neronians – Lucan, Petronius and Seneca's Tragedies”
  Więcej
 • Seminarium licencjackie "Język uczuć w poezji rzymskiej"
  Więcej
 • International Conference Flavian Epic and the World of Ideas 24-25 maj
  Więcej
 • Wykaz opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/13
  Więcej
 • Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr zimowy 2012/13
  Więcej
 • Telewizja publiczna w czasach transformacji
  Więcej
dla wykładowców
E-mail:

Hasło:


Published with financial support from UE Erasmus Programme

Konferencje

Fragments, Holes, and Wholes:

Reconstructing the Ancient World

in Theory and Practice

Warsaw, Poland, 12th–14th June 2014

An international conference organized by
the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences
the Institute of Classical Studies of the University of Warsaw
the Institute of Archaeology of the University of Warsaw
the Institute of Classical Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań
 

Click here to download the PROGRAMME


U. E.: ... [D]o you know why the Presocratics only wrote fragments?

J.-C. C.: No.

U. E.: Because they lived in ruins.

Umberto Eco and Jean-Claude Carrière, This Is Not the End of the Book. Tr. P. McLean (London, 2011)

Umberto Eco’s joke – rather a hermetic one – aptly summarizes the nature of the ancient world as seen from the viewpoint of the 21st century. More than ever before, we are aware that the ancient world which classical scholars strive to reassemble is not a consistent whole. It is the world of fragments among ruins, and as such it is essentially broken, a fact highlighted by the very etymology of the word ‘fragment’ (< Lat. *frag- ‘break’). When seeking for a metaphor that would describe this fragmentary reality, the archaeologist might compare it to a vase shattered into dozens of pieces. The reader of ancient literature – who keeps in mind that the Greek word for fragment is apospasma, which derives from the verb apospaô,‘tear off’ – might think of Pentheus, torn apart by the Maenads. Yet regardless whether one’s concern is with gluing together the fragmenta of a broken artifact, or with tracing the apospasmata of ancient narratives or ideas, the task of the classicist always remains the same: it is the reconstruction of the shattered past.

We are inviting scholars from all areas of Classics to an emphatically interdisciplinary conference whose purpose is to encourage reflection on what is the essence of classical scholarship: Fragment, Non-Completeness, Lacuna, Absence, and the relationship of these phenomena to the Whole. The conference is intended to reflect the broad scope of the organizing institutions: the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (whose areas of expertise include classical philology, ancient history, art history, archaeology, epigraphy, papyrology and ancient law), the Institute of Classical Studies and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and the Institute of Classical Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Organization

The registration fee for participants is 150 €; this includes meals and conference materials. Accommodation at special reduced rates will be available to the registered participants.

For registration and enquiries, please email Conference Secretary, Jan Kwapisz (jan.kwapisz@uw.edu.pl), or General Chair, Jerzy Danielewicz (j.danielewicz@gmx.net).

Dates

The conference will be held on 12-14 June 2014.

The 2-3 page summaries of the accepted papers will have to reach us by 30 April 2014.

Venue

The conference will be held at the University of Warsaw, in the vibrant centre of the capital of Poland. Utterly destroyed during World War II, Warsaw is a city that was rebuilt from fragments into a new shape and is currently experiencing a period of rapid modernization: as such it provides a particularly appropriate locus for this conference. The participants will be able to explore the fragments of pre-war Warsaw during a walking tour which will follow the conference.

The University can be easily reached from the airport, which is just 15 kilometres (9 miles) from the conference site. Further information will be given to the registered participants.

Conference Committee

General Chair: Prof. Jerzy Danielewicz, University of Poznań

Secretary: Dr Jan Kwapisz, University of Warsaw (jan.kwapisz@uw.edu.pl)

Prof. Krystyna Bartol, University of Poznań (classical philology)

Prof. Tomasz Giaro, University of Warsaw (ancient law)

Prof. Włodzimierz Lengauer, University of Warsaw (ancient history)

Prof. Adam Łajtar, University of Warsaw (epigraphy and papyrology)

Prof. Karol Myśliwiec, Polish Academy of Sciences (archaeology)

Prof. Jakub Pigoń, University of Wrocław (classical philology)

Prof. Mikołaj Szymański, University of Warsaw (classical philology)

 

The papyrus in the conference logo is P. Berol. 11779, currently in the Department of Papyrology of the University of Warsaw. Photo by courtesy of the Department of Papyrology of the University of Warsaw.
 
 

Konferencje naukowe zorganizowane w Instytucie Filologii Klasycznej w ostatnich latach:

Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej

termin

28-29 października 2013

organizator

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

program

>> pobierz

Boccaccio e la nuova ars narrandi

termin

10-11 października 2013

organizatorzy

dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

prof. dr hab. Piotr Salwa

program

>> pobierz

Flavian Epic and the World of Ideas

termin

 24-25 maja 2012

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz

ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, etc.

termin

5-7 maja 2011

organizator

dr Jan Kwapisz

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento

termin

7-8 maja 2009

organizator

dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

CARMINIS PERSONAE. Postać literacka w poezji rzymskiej

termin

17-18 czerwca 2009

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz


AEMULATIO & IMITATIO. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu

termin

25-26 kwietnia 2008

organizator

dr Krzysztof Rzepkowski

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

 


 • Studia renesansowe

  pierwsze i jedyne w Polsce dwuletnie stacjonarne studia II stopnia, poświęcone literaturze, kulturze, sztuce oraz historii renesansu i baroku. Zajęcia prowadzone są przez cenionych specjalistów z kilku ośrodków badawczych: filologów klasycznych, neolatynistów, historyków Włoch, italianistów, badaczy myśli renesansowej i historyków sztuki.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Scripta

  Naukowa seria wydawnicza Instytutu Filologii Klasycznej, w której publikowane są książki pracowników i doktorantów IFK

  Więcej
 • Fundacja "Babel"

  działająca przy IFK UW fundacja, której celem jest zachowanie, upowszechnianie i rozwijanie językowego dziedzictwa wielkich cywilizacji i ich religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu oraz hinduizmu i buddyzmu.

  Więcej