dla studentów
 • Dr Kwapisz nieobecny w pierwszym tygodniu sesji
  Więcej
 • UWAGA, STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
  Więcej
 • Uwaga Studenci I roku
  Więcej
 • W semestrze letnim 2013/14 IFK zaprasza na nowe zajęcia fakultatywne:
  Więcej
 • Zajęcia lekturowe
  Więcej
 • UWAGA, studenci studiów magisterskich specjalności filologia klasyczna
  Więcej
 • Terminarz zajęć z lektur dla wszystkich lat
  Więcej
 • Informator IFK 2013/14
  Więcej
 • UWAGA III ROK - rekrutacja na studia magisterskie
  Więcej
 • Szkoła letnia w Bolonii - studenci z IFK mile widziani!
  Więcej
 • Pełnomocnik ds. praktyk - informacja dla III roku
  Więcej
 • GRAFIK ZAJĘĆ Z LITERATURY W SEMESTRZE LETNIM 2012/13
  Więcej
 • UWAGA STUDENCI!
  Więcej
 • Program MOST - rekrutacja semestr letni 2013
  Więcej
 • Wybory do Samorządu Studentów IFK na rok akad. 2012/13
  Więcej
 • Uwaga, informacja o stypendiach socjalnych i stypendiach rektora!
  Więcej
 • Zajęcia z lektur, studia I i II stopnia
  Więcej
 • Zajęcia z literatury - rok III
  Więcej
 • Dyżury pracowników IFK w semestrze zimowym 2012/13
  Więcej
 • Praktyki Erasmus
  Więcej
 • Seminarium prof. Benedetto Bravo
  Więcej
 • Język włoski dla wszystkich
  Więcej
 • Inauguracja roku akademickiego 2012/13 dla studentów I roku
  Więcej
 • Zaproszenie na wykłady monograficzne i seminarium - Barbara Milewska-Waźbińska
  Więcej
 • Lektury dr. Kozłowskiego
  Więcej
 • Wyjazd integracyjny
  Więcej
 • Wnioskowanie o miejsca w Domach Studenta na rok akademicki 2012/13
  Więcej
 • Konwersatorium anglojęzyczne: „Those Shocking Neronians – Lucan, Petronius and Seneca's Tragedies”
  Więcej
 • Seminarium licencjackie "Język uczuć w poezji rzymskiej"
  Więcej
 • International Conference Flavian Epic and the World of Ideas 24-25 maj
  Więcej
 • Wykaz opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/13
  Więcej
 • Harmonogram rejestracji żetonowych na semestr zimowy 2012/13
  Więcej
 • Telewizja publiczna w czasach transformacji
  Więcej
dla wykładowców
E-mail:

Hasło:


Published with financial support from UE Erasmus Programme

Konferencje

Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice

termin

12-14 czerwca 2014

organizator

dr Jan Kwapisz

program

>> pobierz

Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej

termin

28-29 października 2013

organizator

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

program

>> pobierz

Boccaccio e la nuova ars narrandi

termin

10-11 października 2013

organizatorzy

dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

prof. dr hab. Piotr Salwa

program

>> pobierz

Flavian Epic and the World of Ideas

termin

 24-25 maja 2012

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz

ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, etc.

termin

5-7 maja 2011

organizator

dr Jan Kwapisz

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento

termin

7-8 maja 2009

organizator

dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

CARMINIS PERSONAE. Postać literacka w poezji rzymskiej

termin

17-18 czerwca 2009

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz


AEMULATIO & IMITATIO. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu

termin

25-26 kwietnia 2008

organizator

dr Krzysztof Rzepkowski

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

 


 • Studia renesansowe

  pierwsze i jedyne w Polsce dwuletnie stacjonarne studia II stopnia, poświęcone literaturze, kulturze, sztuce oraz historii renesansu i baroku. Zajęcia prowadzone są przez cenionych specjalistów z kilku ośrodków badawczych: filologów klasycznych, neolatynistów, historyków Włoch, italianistów, badaczy myśli renesansowej i historyków sztuki.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Scripta

  Naukowa seria wydawnicza Instytutu Filologii Klasycznej, w której publikowane są książki pracowników i doktorantów IFK

  Więcej
 • Fundacja "Babel"

  działająca przy IFK UW fundacja, której celem jest zachowanie, upowszechnianie i rozwijanie językowego dziedzictwa wielkich cywilizacji i ich religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu oraz hinduizmu i buddyzmu.

  Więcej