Działalność
Okładka publikacji 'Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji  dziedzictwa antycznego'

Juliusz Domański

Philologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa, 2009